به دنبال کورونا و اغتشاشات پس از هلاکت جورج فلوید، صدها اسرائیلی مقیم آمریکا به وطن خویش باز می گردند

ناآرامی های ده روز اخیر در ایالات متحده، به دنبال کشته شدن یک شهروند آمریکایی در رویارویی با ماموران پلیس در مینیاپولیس، و همچنین آشوب های گسترده ای که به دنبال آن سراسر آن کشور را در بر گرفت، شمار زیادی از اسرائیلیان ساکن آمریکا را به فکر واداشته که به وطن خویش بازگردد و زندگی خود را در اسرائیل از نو بنا کنند.

هز هنگام استقلال اسرائیل در هفتاد و دو سال پیش تا کنون، حدود ششصد هزار نفر اسرائیلی، به علت مشکلاتی که در سال های نخستین استقلال و پس از آن وجود داشته، به ایالات متحده مهاجرت کرده اند و در بسیاری از شهرهای بزرگ ایالات متحده جوامع فعالی به وجود آورده و اکثر آن ها از زندگی مرفهی برخوردار شده اند و بعضی نیز به مقامات عالی رسیده اند. ولی شماری از آنان اکنون به این ارزیابی می رسند که از نظر امنیت و حتی پیشرفت مالی، اسرائیل می تواند سرزمین مساعد تری برای رسیدن آنها به این هدف باشد.

دو جامعه اصلی اسرائیلیان مقیم ایالات متحده در نیویورک و لس آنجلس است که بسیاری از آنان احساس می کنند که امنیت فردیشان به خطر افتاده و بسیاری از امکانات مالی فروکش کرده، و این در حالی که اقتصاد اسرائیل همچنان شکوفا می شود و پیشرفت های علمی و فرهنگی و اقتصادی و بازرگانی در این کشور سریع تر از بسیار ممالک دیگر است.

منابع خبری می گویند که در یک ماه اخیر صدها خانواده اسرائیلی که سالیان دراز در ایالات متحده سکونت داشته اند به اسرائیل باز گشته اند و ارزیابی می شود که به دنبال ماجرای کشته شدن جورج فلوید، این روند شتاب بیشتری بگیرد.

در لوس آنجلس و نیویورک و چند شهر دیگر ایالات متحده، شماری از اسرائیلیان در نتیجه اغتشاشات، سرمایه های خود را از دست داده اند. علت اصلی این امر غارت کردن فروشگاه ها در بسیاری از نقاط آمریکا می باشد. بسیاری از این اسرائیلیان شکایت کرده اند که پلیس قادر به تامین امنیت شهروندان نیست و اکنون پس از واقعه جورج فلوید، افراد پلیس آمریکا در مبارزه با خشونت و غارت، التهاب کمتری نشان خواهند داد تا به خشونت علیه شهروندان متهم نگردند و مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.

در ایالات متحده شمار شهروندانی که با خود اسلحه حمل می کنند، بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است و درصد بزهکاری شهروندان بیش از هر کشور دیگر می باشد و این امر موجب افزایش نگرانی اسرائیلیان شده است.

یک علت دیگر که برخی از اسرائیلیان بازگشتی مطرح ساخته اند، خطرات ابتلا به کورونا می باشد. آن ها می گویند که درصد مبتلایان و جانباختگان، یکی از بالاترین رقم ها را تشکیل می دهد و این در حالی که دولت اسرائیل از ابتدا به اقدامات احتیاطی بسیار موثر دست زد و شمار قربانیان کورونا در اسرائیل حدود یک و نیم درصد از شمار کل مبتلایان می باشد که این، رکورد جهانی قابل تحسینی را تشکیل می دهد.