به دنبال گفتگوی تلفنی وزرای خارجه چین و آمریکا: دولت پکن در مورد افغانستان چه هدفی را دنبال می کند؟

وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود، از دولت واشنگتن خواستار شد که به جای سرزنش و انتقاد از طالبان که بر افغانستان مسلط شده اند، راه تعامل و شکیبایی را در برابر آن ها در پیش گیرد.

به گفته برخی تحلیلگران، دولت چین با بیم و امید، می کوشد بیشترین بهره برداری را برای تامین منافع خود و در چالش با کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده انجام دهد.

چین از یک سو از تقویت طالبان در افغانستان و همچنین قدرت گرفتن داعش در آن کشور بیم دارد. ده ها میلیون نفر از اهالی چین، مسلمانان اویغور هستند و اگر داعش و طالبان استقرار خود در افغانستان را به طور نهایی تکمیل کنند، همیشه این خطر وجود دارد که بخواهند به گسترش اسلام نسخه خویش در منطقه بپردازند و به تحریک مسلمانان اویغور روی آورند.

در همان حال، اگر ایالات متحده و کشورهای غربی به تحریم طالبان بپردازند، خلائی ایجاد خواهد شد که می تواند مورد بهره برداری گسترده چین شود که اکنون خود را در برابر ایالات متحده می بیند و یک جنگ سرد بین دو کشور در حال شکل گرفتن است.

رژیم ایران نیز از همین روند در افغانستان نگران است، زیرا قشری از طالبان، گروهی به نام حقانی هستند که به داعش گرایش دارند. این گروه علنا از برپایی خلافت اسلامی در سراسر منطقه سخن می گوید و در چند سال اخیر در عراق و سوریه و چند نقطه دیگر فعالیت خونینی داشته که موجب دخالت نظامی کشورهای غربی برای سرکوب آن شد.

داعش در افغانستان، خود را “داعش خراسانی” می نامد که می تواند نشانگر مرام و خواسته های این گروه تروریستی در رویارویی با ایران باشد.

به نوشته روزنامه های پکن، وزیر خارجه چین در گفتگو با همتای آمریکایی خود، از دولت آمریکا خواسته است که به جای انتقاد، با طالبان به صورت مثبت رفتار کند و کمک های مالی کلانی در اختیار این گروه قرار دهد تا بتوانند افغانستان را بازسازی کنند.

در مجموع می توان چنین ارزیابی کرد که چین خواهان کمک رسانی غرب به استقرار یکی از افراطی ترین نسخه های اسلامی باشد که خود را دشمن سوگند خورده آمریکا و کشورهای غربی می داند. چنین امری به  چین امکان می دهد جای پای خود در کابل را مستحکم تر کند و در حالی که غرب کمک مالی را عملی می سازد، ثمره آن نصیب دولت پکن گردد.