به علت سوء مدیریت، سال گذشته بیش از یک میلیون تن در ایران شغل خود را از دست دادند


به گزارش مرکز آمار ایران ، شمار شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در کشور، از ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر در سال ۹۸ به ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر در سال گذشته کاهش یافته است. بدین سان، بیش از یک میلیون نفر در ایران شغل خود را در سال گذشته از دست داده‌اند.

در این گزارش امده است: یک چهارم افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، در بخش کشاورزی و حدود سه چهارم در بخش خدمات فعال بودند. از نظر دسته‌بندی جنسیتی نیز حدود ۳۴۸ هزار مرد و ۶۶۳ هزار زن بیکار شده‌اند.

مرکز آمار در این گزارش نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی (کسانی که یا شاغل هستند یا دنبال کار می‌گردند) از بالای ۴۴ درصد در سال ۹۸ به حدود ۴۱ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

پیشتر هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته بود: «بسیاری از بیکاران، به خاطر خسته شدن از جستجوی کار، تلاش برای یافتن شغل را متوقف کرده و به خیل افراد غیرفعال پیوسته و دیگر مشارکت اقتصادی ندارند.»

همچنین مرکز پژوهشهای مجلس هم سال گذشته با انتشار گزارشی گفت: «نرخ بیکاری که در بهار ۹۹ توسط دولت ۹.۸ درصد اعلام شده، واقعی نیست و نرخ واقعی بیکاری ۲۴ درصد بوده است که ۲.۵ برابر آمار اعلام شده توسط دولت است.»

این مرکز تایید کرده بود که خیل عظیمی از کسانی که دنبال شغل بودند، به خاطر عدم موفقیت در یافتن شغل، جستجوی کار را رها کرده‌اند.

نرخ بیکاری عبارت است از نسبت شمار بیکاران به جمعیت فعال (شاغلان و کسانی که در جستجوی کار هستند). هر چه تعداد افرادی که در جستجوی کار هستند کاهش یابد، عملا در فرمول یاد شده، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود اگر کسانی که جستجو برای کار را رها کرده‌اند، به آمار افراد بیکار اضافه کنیم، نرخ واقعی بیکاری در ایران به ۲۴ درصد می‌رسد.

همزمان علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از تعطیلی و راکد بودن بیش از ۱۸ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران خبر داد.

رسولیان گفت که بیش از ۱۸ درصد واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران راکد هستند و مصوب کردیم تا پایان سال ۲ هزار واحد راکد در کشور به چرخه تولید بازگردند.

در ایران به علت نبود مدیریت صحیح، شماری از صنایع و شهرک های صنعتی این کشور، ورشکست و تعطیل شده اند و در نتیجه، کارگران و افراد متخصص هم بیکار شده اند.