به مناسبت روز بزرگداشت مقام زن:بانوان در هیچ جای جهان هنوز به حقوق مساوی نرسیده اند.گفتگو با بانو فرزانه روستایی

در گفتگویی که به مناسبت روز جهانی زن در هشتم ماه مارس، با خانم فرزانه روستایی به عمل آمد، اهمیت این روز و میزان تساوی حقوق نسبت به زنان، آزار جنسی زنان و مشکلات و تبعیض هایی که نسبت به آنان وجود دارد مورد بحث قرار گرفت.

خانم روستایی از جمله گفت که در کشور پیشرفته ای مانند سوئد نیز هنوز زنان به تساوی حقوق کامل نرسیده اند.

آقای منشه امیر نیز در این زمینه گفت که حتی در اسرائیل نیر تساوی حقوق زنان هنوز به طور کامل محقق نشده است، ولی در این زمینه تلاش های جدی به عمل می آمد.

آقای امیر در پاسخ به پرسش خانم روستایی، اظهار داشت که در سال های پیش از اعلام استقلال اسرائیل و پس از آن، زنان نقش بسیار موثری در تقویت کشور داشتند و حتی در جنگ استقلال اسرائیل نیز فعالانه سهیم بودند. هم اکنون نیز در ارتش اسرائیل تلاش گسترده به عمل می آید که زنان در همه رشته ها و از جمله ماموریت رزمی و خلبانی هواپیماهای جنگی شرکت داده شوند. ولی این تلاش با اعتراض های گسترده جناح های مذهبی افراطی روبروست – اما ارتش را از اجرای هدف خویش که همانا استفاده هرچه بیشتر از استعداد و توانایی دختران سرباز است، باز نمی دارد.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد.