به کار بردن واژه “جهودان” از جانب ظریف، با اعتراض جامعه یهودیان ایرانی کالیفرنیا روبرو شد

جامعه یهودیان ایرانی در کالیفرنیا، با انتشار بیانیه ای، سخنان محمد جواد ظریف را در تحقیر یهودیان و “جهود” خواندن آنان مورد نکوهش قرار داد و آن را نمونه دیگری از یهودستیزی سران حکومت اسلامی ایران دانست.

کرمل ملامد روزنامه نگار ایرانی – آمریکایی، در گزارشی نوشت که ظریف در مصاحبه ای که یک خبرنگار فارسی زبان با او انجام داد، در مورد آن که رژیم ایران چه سیاستی را در مورد آینده اسرائیل تجویز می کند، از جمله گفت که رژیم ایران قصد ندارد “جهودان” آن سرزمین را به دریا بریزد، بلکه پیشنهاد می کند که یک رفراندم برگزار شود تا همه فلسطینیان و اهالی کنونی آن سرزمین درباره آینده این خاک تصمیم بگیرند. او افزوده گفت: با ارائه این برنامه رژیم ایران قصد ندارد آن چه را او “جهودان” نامید، به دریا بریزد.

ظریف در مقام وزیر خارجه حکومتی که شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهد و روی موشک خود به زبان عبری می نویسد که هدف، نابودی اسرائیل است، بی آن که به این واقعیات اشاره کند، از طرح علی خامنه ای برای اجرای رفراندوم سخن گفت که ظاهرا اجرای آن می تواند در نهایت باعث نابودی اسرائیل شود.

جمعیت یهودی اسرائیل کمی بیشتر از شش میلیون نفر است و حدود دو میلیون نفر عرب و غیر یهودی دارد و فلسطینیان ادعا می کنند که شمار آن ها در خارج از اسرائیل حدود شش میلیون نفر است که حتی کمتر از شمار یهودیان در داخل اسرائیل بیشتر می باشد از دیدگاه رژیم ایران و شخص خامنه ای، برگزاری رفراندوم، عملا محو اسرائیل را به عنوان یگانه سرزمین پدری یهودیان امکان پذیر می سازد.

از دیدگاه رژیم ایران، حدود دوازده میلیون نفر یهودیانی که از وطن خویش در طول تاریخ رانده شده و در کشورهای دیگر سکونت دارند، از حق شرکت در چنین رفراندومی محروم خواهند بود.

این طرح را خامنه ای از ده سال پیش مطرح ساخت، ولی هیچ کشور جهان آن را جدی نگرفت و نسبت به آن قضاوت نکرد.

به کار بردن واژه “جهودان” به جای یهودیان در مصاحبه ظریف، با اعتراض شدید جوامع یهودی روبرو شد که آن را نشان دیگری از خوی یهودستیزانۀ رژیم ایران تلقی کردند که از روز نخست به روی کار آمدن، به مصادره کردن اموال یهودیان و حتی اعدام شماری از رهبران آن پرداخت و با نجس خواندن یهودیان، آنان را در کنار همه اقلیت های دینی دیگر در ایران مورد تبعیض و فشار قرار داد.

همین فشارها باعث مهاجران اکثر یهودیان ایرانی از کشورشان شد. در حالی که تا پیش از انقلاب، بیش از هشتاد هزار نفر یهودی در ایران می زیستند، هم اکنون تعدادی در حدود چهار هزار نفر در آن کشور باقی مانده اند که اکثر آنها نیز برای خروج از ایران با مشکلات روبرو هستند و ترجیح می دهند در آن سرزمین بمانند.

جامعه ایرانیان ساکن کالیفرنیا در بیانیه خود خواستار شده که رژیم ایران از ادامه یهودستیزی دست بردارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی، امروز (شنبه) ادعا کرد که در ایران همزیستی کاملی بین پیروان همه ادیان وجود دارد.