به گفته جنتی، وظیفه اصلی مجلس خبرگان، نه تعیین و عزل رهبر، بلکه بیان مواضع اوست.


در حالی که مسؤولیت قانونی مجلس خبرگان تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او می باشد، اکنون آخوند احمد جنتی در یک اظهارات تملق گویانه ادعا می کند که وظیفه اصلی مجلس خبرگان، بیان مواضع و اندیشه های علی خامنه ای است.
آخوند جنتی رئیس مجلس خبرگان پس از پایان اجلاسیه هفتم از پنجمین دوره مجلس خبرگان در ارتباط با وظیفه این نهاد در حکومت اسلامی گفت : یکی از وظایف این مجلس بیان مواضع رهبر است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تعیین، برکناری و نظارت بر رهبر را به عنوان وظایف خبرگان تعریف می‌کند. ودر سایت رسمی دبیرخانه مجلس خبرگان نیز “انتخاب رهبر”، “عزل رهبر” و “نظارت بر رهبر” وظایف اصلی این نهاد عنوان شده‌اند.
آخوند جنتی افزود : ما خواستار شناسایی و محکومیت کسانی هستیم که “تحمل نظام را ندارند”.
آخوند احمد جنتی، در مانند دانستن حکومت علی خامنه ای با امام اول شیعیان حضرت علی افزود: “علما و خبرگان باید در صف اول دفاع از ولایت باشند این حکومت حکومت علی است ” .آن‌ها باید مواضع سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب را به همه مردم بیان کنند.
آخوند جنتی بدون توجه به قانون اساسی حکومت ایران گفت : وظیفه خبرگان “حفظ و دفاع از ولایت و پیاده‌سازی مواضع ولایت” وما باید مرتب ببینیم که مواضع سیاسی و اجتماعی ایشان “رهبر جمهوری اسلامی”چیست و در مقابل دشمن و دوست چه مواضعی دارد و همان مواضع را خودمان داشته باشیم و به دیگران هم بفهمانیم هر چه غیر از این باشد ضلالت است.
شمار زیادی از فعالان سیاسی و منتقدان اظهار داشته اند که مجلس خبرگان همواره خود را به خاطر عمل نکردن به وظایف اصلی‌اش مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده‌اند که این نهاد نه تنها از اختیارات خود برای نظارت بر رهبر و دستگاه‌های تحت امرش استفاده نمی‌کند، بلکه خود تحت نظارت رهبری جمهوری اسلامی است.