به یاد جانباختگان استقلال اسرائیل

دانلود فایل صوتی یادداشت

ملت اسرائیل امروز اندوه زده و سرافکنده، یاد عزیران جانباخته خویش را گرامی می دارد. امشب و فردا آئین هایی در سراسر کشور برگزار می شود و خانواده های داغدار به زیارت آرامگاه های نظامی می روند.
آیا کشور دیگری را می شناسید که روز ویژه ای را به یاد قهرمانان جان باخته خود اختصاص دهد و این گونه به تجلیل از آن ها بپردازد؟
یادروز جانباختگان، یک روز پیش از جشن استقلال اسرائیل برگزار می شود. این پیاپی بودن غم و شادی با یکدیگر، گرجه مورد انتقاد برخی قرار گرفته که می گویند چکونه می توان در لحظه ای غم را متوقف ساخت و به شادی پرداخت، بعضی دیگر آن را طبیعی و منطقی می دانند، زیرا آن دلاوری جانباختگان و پیکارگران بوده که این شادی استقلال را به دنبال آورده است.
اسرائیل، استقلال خود را در مذاکرات بین قدرت های جهانی به دست نیاورده، بلکه تجدید استقلال این کشور و این مردمان، نتیجه فداکاری ها و ایثارگری های جوانانی بوده که از خانه خود، از برادران و خواهران و پدران و مادران خود در برابر تعرض و تجاوز آنانی که حاضر به همزیستی مسالمت آمیز نبودند، دفاع می کردند.
از یک قرن و نیم پیش، که بازگشت جوانان یهودی از روسیه و اروپای شرقی به سوی سرزمین پدری آغاز گردید، و در سال های بعد جوانانی از دیگر کشورها نیز به آن ها پیوستند، هرگز در این سرزمین، یک عرب یا فلسطینی را از خانه خود بیرون نکردند.
هر زمینی را که یهودیان بازگشته، به روی آن شخم کردند و یا خانه ساختند، با پول نقد و با بهایی بالا از اعراب محلی خریداری کرده بودند.
بازگشت یهودیان به این سرزمین، وضع معیشتی خود اعراب را نیز بهبود بخشید و سرمایه هایی به این سرزمین سرازیر شد و کارگر عرب و کشاورز عرب از حقوق صنفی خود آگاه شدند.
ولی سران نالایق عرب، برای آن که مدت زمانی بیشتر بر کرسی قدرت بمانند، تنفر نسبت به یهودیان و بازگشتگان را پروراندند و از آن بهره بردند.
امشب و فردا، مردمان بسیاری در اسرائیل به یاد عزیزان از دست داده اشک می ریزند و به اندوه می نشینند. ولی خون این جانباختگان به هدر نرفت، و در نتیجه فدارکاری آنان، اسرائیل موجودیت خود را بازیافت و امروز کشوری آباد، آزاد و سربلند است.
یادشان، همیشه در قلب ها پایدار خواهد ماند.

یک دیدگاه

 1. درود بر روان های پاک جانباختگان استقلال اسراییل.
  بامید فرا رسیدن روزی که دو ملت ایران و اسراییل همانند سال های پیش از بروی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند و از امکان مسافرت آزادانه به کشورهای یکدیگر برخوردار گردند.
  دو ملت ایران و یهود از پیوندها و مناسباتی بس دوستانه،کهن و تاریخی برخوردار بوده و هستند.هم از اینروی با اطمینان می توان گفت که نه ترفندها و دروغ پردازی های گردانندگان رژیم جمهوری اسلامی بر علیه اسراییل و ملت یهود،و نه تبلیغات زهرآگین و ضد اسراییلی و ضد یهودی تازه بدوران رسیده هایی همانند فردی بنام امید شریفی دانا که در پوشش باصطلاح مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی به کشور سوئد پناهنده گشته،اما همصدا با گردانندگان و ایدئولوگ های بی آبروی رژیم جمهوری اسلامی روز و شب بر علیه دولت اسراییل و ملت یهود هرزه درایی می کند،قادر نخواهد بود که به این دوستی و پیوند دیرینه خدشه ای وارد نماید.
  درود بر دو ملت دوست و برادر ایران و اسراییل
  پاینده باد ایران
  پاینده باد اسراییل

Comments are closed.