بودجه سال آینده اسرائیل در پارلمان تصویب شد، ولی بحران هنوز نرفته است

با پایان گرفتن بحران کابینه، کنست (پارلمان اسرائیل) شامگاه روز گذشته (چهارشنبه) بودجه مالی سال آینده (۲۰۱۹) را از تصویب گذراند. ولی آشنایان امور ارزیابی می کنند که این بحران به پایان نرسیده و در آینده ای نه چندان دور دوباره به وجود خواهد آمد.

سخن از جدل بین احزاب شرکت کننده در کابینه ائتلافی پیرامون خدمت نظام وظیفه جوانان تعصب گرای مذهبی است. جناح تعصب گرای “یهودوت هتورا” که خواهان دادن معافی به همه دانشجویان آموزشکده های دینی موسوخ به یشیوا می باشد، تهدید کرده بود که از تصویب لایحه بودجه جلوگیری خواهد کرد – تا هنگامی که قانون مربوط به معافیت دانشجویان یشیوا از تصویب نهایی بگذرد. ولی ناچار شد از این خواسته خود بگذرد.

با این همه، جناح اولترا اردودوکس از خواسته خود منصرف نشده و بی تردید در فرصت مناسب دیگری، آن را دوباره مطرح خواهد ساخت.

مبلغ بودجه سال آینده اسرائیل، تقریبا معادل ۱۳۷ میلیارد دلار می باشد. با توجه به آن که جمعیت اسرائیل زیر ۵ر۸ میلیون نفر است، مبلغ بودجه به طور نسبی چندین برابر بودجه در ایران محسوب می شود و نشان از بالا بودن سطح زندگی و ارائه خدمات در اسرائیل دارد.

بیشترین بخض بودجه اسرائیل به ارتش و امور امنیتی تعلق می گیرد که تقریبا برابر ۲۰ میلیارد دلار است. پس از آن امور آموزشی قرار دارد که ۱۸ میلیارد دلار صرف آن خواهد شد. بودجه امور بهداشتی کمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود و ۱۲ میلیارد دلار نیز صرف تامین اجتماعی مردم و از جمله سالخوردگان و بازنشستگان و معلولین خواهد شد.