بیانیه ارتش اسرائیل

متن بیانیه ارتش اسرائیل:

در پی اخطار در منطقه شهر ایلات، یک فروند موشک زمین به زمین که به سمت خاک اسرائیل پرتاب شده بود شناسایی و توسط رزمندگان سامانه دوربرد پدافند هوایی «ختص» با موفقیت در منطقه دریای سرخ رهگیری و منهدم شد.

هدف مذکور موفق به ورود به خاک اسرائیل نشد و تهدیدی برای غیرنظامیان بعمل نیامد.