بیانیه سپاسگزاری ارتش اسرائیل از ملت ایران:ملت ایران دشمن ما نیستند بلکه سر مار است

ارتش دفاعی اسرائیل با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که دولت و ارتش اسراییل حساب رژیم ملایان را از ملت ایران جدا می داند و از حمایت های ملت ایران از ارتش و دولت و ملت اسرائیل تشکر کردند.

ارتش دفاعی اسرائیل در بیانیه خود آورده:

مردم ایران دشمن ما نیستند بلکه سر مار!

ارتش اسرائیل از حمایت و پشتیبانی فوق العاده مردم ایران در برابر رژیم ترور و ظلم تشکر می کند

این حمایت گسترده رژیم نامشروع را می لرزاند و می ترساند،

این رژیم نه تنها آینده مردم ایران بلکه ثبات منطقه را با گروه های تروریستی خود نابود کرده است.

گفتنی است که از شب گذشته و حمله موشکی و پهپادی رژیم اسلامی به خاک اسرائیل موج حمایت ها از دولت و کشور اسرائیل از سوی ایرانیان به راه افتاد و همین امر موجب واکنش خشم آلود رژیم گردید تا حدی که سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه ای هرگونه حمایت از اسرائیل را در فضای مجازی جرم انگاشته و خواهان برخورد با آنان شد.

گفتنی است یک روز پیش از حمله جمهوری اسلامی به اسراییل آقای منشه امیر در یک گفتگوی رسانه ای این تحلیل را ارائه داده بود که بخش بزرگی از ملت ایران دوستدار اسرائیل هستند و در صورت بروز جنگ میان رژیم اسلامی و اسرائیل ملت ایران حامی اسرائیل خواهند بود و فرصتی ایجاد خواهد شد که مردم ایران بتوانند رژیم اسلامی را سرنگون کنند در مقابل آقای محمد منظرپور با این تحلیل آقای منشه امیر به شدت مخالفت کرد و گفت که در صورت بروز جنگ مردم ایران پشت رژیم ملایان می ایستند.