بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از تحریم تسلیحاتی ایران، زمینه جدید همکاری با اسرائیل است

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که خواهان ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه حکومت ایران شده، و خواسته مشابهی که اسرائیل پیش تر در این زمینه مطرح ساخته بود، زمینه مهم و با ثباتی را برای گسترش همکاری ها بین اسرائیل و امیر نشین های عرب حوزه خلیج فارس به وجود می آورد.

برخی تحلیلگران می گویند: در همان حال که رژیم ایران می کوشد از طریق دخالت های نظامی و تروریستی در کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه و بمن، بر نفوذ سیاسی خود در منطقه بیفزاید و نوعی رژیم کلونیالیستی در این منطقه برپا سازد، همکاری کشورهای عرب این منطقه نفت خیز و حساس را از دست می دهد و آن ها را به اسرائیل نزدیک تر می کند.

نلیم پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده، با استناد به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، و با برخورداری از حمایت کامل اسرائیل، از شورای امنیت خواستار ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران شد.

آخرین رزمایش موشکی – دریایی سپاه پاسداران که در آب های خلیج فارس برگزار شد، و طی آن چند موشک بالستیک از انبارهای زیرزمینی به نزدیکی قرارگاه های آمریکایی در امیرنشین ها شلیک گردید، یک بار دیگر به کشورهای عرب منطقه نشان داد که قدرت یابی نظامی رژیم ایران، باعث ایجاد چه خطرات جدی نسبت به حاکمیت ارضی و ادامه حکومت های موجود در آن امیرنشین ها وارد می آورد.

بی تردید، چین و روسیه نمی توانند نسبت به درخواست مستقیم امیرنشین ها برای ادامه تحریم تسلیحاتی رژیم ایران بی اعتنا باشند. هر دو کشور می کوشند بر میزان نفوذ خود در کشورهای عرب بیافزایند. بنابراین، اگر طرح ادامه تحریم را وتو کنند، با ناخرسندی امیرنشین ها و به ویژه عربستان سعودی روبرو خواهند شد که برای چین، همکاری های اقتصادی و نظامی با آن کشور، اهمیت بسیار دارد.

روسیه نیز در پی افزایش نفوذ خود در عربستان و امیرنشین ها می باشد. ولی بعید است که این واقعیت، باعث قطع مخالفت روسیه و چین با قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده باشد.

در هر حال، بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه اهمیت بسیار دارد و شگفت انگیز نیست که وزارت خارجه حکومت ایران بلافاصله نسبت به آن ابراز واکنش کرد و در بیانیه ای که انتشار داد، از جمله نوشت: «قطعنامه انتشار یافته از جانب دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نظر همه اعضای آن نیست و اعتبار ندارد».

ولی آگاهان سیاسی این ادعا را بی اساس می دانند و بر این باورند که همه امیرنشین ها خواهان ادامه تحریم تسلیحاتی رژیم ایران هستند.