وزارت امورخارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران بیانیه صادر کرد

وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از تصویب قطعنامه در روز ۱۷ دسامبر در سازمان ملل بر علیه  نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی استقبال کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود آورده است:

در روز ۱۷ دسامبر، سازمان ملل متحد رژیم ایران را بخاطر نقض حقوق بشر طولانی مدت و ادامه دار سرزنش کرد و از این کشور خواست تا اطمینان حاصل کند که “هیچ کسی در معرض شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات های غیرانسانی یا تحقیر کننده قرار نمی گیرد. ”
این یکی از توصیه های متعدد موجود در قطعنامه ای بود که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اتخاذ کردند. از بین ۱٩۳ عضو مجمع عمومی ٨۴ عضو به این قطعنامه رای موافق داده، ۳۰ عضو رای مخالف و ۶۷ عضو رای ممتنع دادند.
این قطعنامه همچنین در خصوص “آزار ، ارعاب، اذیت، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه” اقلیت های دینی، از جمله مسیحیان، درویش های گنابادی، اهوازی ها، کلیمیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، یارسانی ها، زرتشتیان و پیروان بهاییت به رژیم ایران تذکر داد.

این مجمع همچنین رژیم ایران را بخاطر استفاده از “رقم هشداردهنده ای” از مجازات اعدام “علیه افرادی که به اجبار از آنها اعتراف گرفته شده،” برای جرائمی که “شدیدا جدی” شناخته نمی شوند و همچنین در اعدام نوجوانان، محکوم کرد.

نقض های دیگر حقوق بشر که این قطعنامه خواستار توقف آنها شده عبارتند از:

• “محدودیت های جدی و گسترده” بر آزادیهای بیان و آزادی تجمعات مسالمت آمیز
• کلیه انواع تبعیض و سایر نقض های حقوق بشر علیه دختران و زنان
• وضعیت وخیم زندان ها و محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب
• استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت های خودسرانه، خصوصا در مورد اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی

وعده های توخالی

رژیم ایران در طول چهار دهه گذشته، سابقه ای طولانی و مستند از نقض های جدی حقوق بشر و کم کاریها برای بهبود کارنامه اش دارد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال ١٩٨۵ تاکنون ۳۱ قطعنامه صادر کرده که در آنها از رژیم ایران خواسته است تا کارنامه حقوق بشری اش را بهبود بخشد، و تعهداتی را از رهبران ایران دریافت کرده که اشاره کرده اند اصلاحات توصیه شده این سازمان را بکار خواهند بست.
قطعنامه سال ٢۰١٨ باردیگر از رژیم ایران می خواهد که تعهدات رییس جمهوری ایران نسبت به نگرانی های حقوق بشری این سازمان را به گونه ای عملی کند که هرچه سریعتر به پیشرفت های قابل تایید منجر شوند.
به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه، رابرت پلدینو، این قطعنامه بار دیگر توجه جهانیان را به “سابقه منزجرکننده رژیم ایران در حقوق بشر” معطوف می کند.