بیمارستانهای اسرائیل از امروز یکشنبه شیوه جدیدی را برای درمان بیماری های سرطان لنفاوی و سرطان خون به اجرا میگذارند

این شیوه درمانی بسیار پر هزینه است و برای هر بیمار ممکن است بیش از ۳۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشد

بیمارستانهای اسرائیل از امروز یکشنبه شیوه جدیدی را برای درمان بیماری های سرطان لنفاوی و سرطان خون به اجرا میگذارند.

این اقدام پس از بررسی‌های دقیق وزارت بهداشت اسرائیل در مورد شیوه عملکرد دستگاه های جدید و شیوه جدید درمان این دو نوع سرطان می باشد و گفته می شود که اگر نتایج خوبی به دست آید همین شیوه برای درمان برخی دیگر از بیماریهای سرطان به کار گرفته خواهد شد.

سخن از بیمارانی  است که امکان درمان نهایی آنها وجود ندارد و احتمال دارد که   مدت کوتاه دیگری به زندگی ادامه دهند.

این شیوه درمانی بسیار پر هزینه است و برای هر بیمار ممکن است بیش از ۳۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشد. اما دولت اسرائیل تصمیم گرفته است که به عنوان آخرین تلاش برای نجات برخی از بیماران سرطانی  این شیوه به اجرا گذاشته شود.