بیژن کیان:فروپاشی رژیم ملایان حتمی است و نزدیکی واشنگتن،ریاض و اورشلیم این فروپاشی را سرعت می بخشد

شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران روز به روز وخیم تر می گردد و به تبع آن اعتراضات مردمی نیز گسترده تر می گردد و ناتوانی رژیم در کنترل شرایط و پاسخگو بودن به خواست های مردم ایران بیش از گذشته آشکار می گردد و در این میان شکست مذاکرات جهان غرب به رهبری ایالات متحده با رژیم اسلامی این پرسش را مطرح می سازد که سرانجام چه خواهد شد و کاسه صبر ملت ایران که دیرزمانی است لبریز گردیده که منجر به تغییرات اساسی و تغییر رژیم در ایران خواهد شد؟

آقای بیژن کیان(دبیرکل و سخنگوی اندیشکده آوای آزادی)در یک گفتگوی رسانه ای این مسئله را عنوان کرد که از دیدگاه او این رژیم ناکارآمد هم اکنون از هم پاشیده است و نمی تواند هیچ یک از خواسته های برحق ملت ایران را برآورده کند اما وظیفه ملت ایران و مبارزان در داخل و خارج از ایران است که سازوکاری را فراهم کنند که بتوان این رژیم پوسیده را پایین کشید.

او در ادامه افزود که رژیم ملایان صد در صد و قطعا فرو خواهد پاشید.

آقای کیان گفت:وظیفه ایرانیان خارج از کشور این است که بازتاب دهنده خواست های مردم در داخل ایران باشند.

در پیوند با سفر بایدن به اسرائیل و عربستان و تاثیر آن بر رژیم اسلامی در ایران نیز گفت:هر چه روابط نزدیکتری میان واشنگتن و ریاض و اسرائیل پدید آید روند فروپاشی و سقوط رژیم ملایان شتاب بیشتری خواهد گرفت.

گفتنی است آقای بیژن کیان به همراه چندین تن دیگر از ایرانیان مخالف رژیم اسلامی سال گذشته اقدام به تاسیس و تشکیل نهادی با نام اندیشکده آوای آزادی کردند و هدف خود را نه جهت دهی و تعیین راه کار برای مردم در داخل ایران بلکه بازتاب دهنده صدای آزادی خواهی آنها می دانند.

صفحات مجازی اندیشکده آوای آزادی:

Home

https://www.instagram.com/ivol.institute/?hl=en

نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد: