بی کفایتی رژیم و بی اعتنایی مقامات مسئول و کارشکنی سپاه پاسداران، عاملان اصلی ادامه آتش سوزی

آتش سوزی جنگل ها در ایران نه تنها پایان نگرفته، بلکه هر روز گسترده تر می شود و همزمان آتش سوزی های مشکوک دیگری نیز در صنایع و اماکن بازرگانی و نقاط دیگر ایران روی می دهد که برخی از آن ها عمدی اعلام شده است.

گرچه هنوز نمی توان گفت که این آتش سوزی ها ماه های پیش از به قدرت رسیدن خمینی را به یاد می آورد، ولی در عمدی بودن شماری از آنها تردیدی وجود ندارد.

مسئولان محیط زیست در ایران ادعا می کنند که این آتش سوزی ها نباید موجب نگرانی باشد و وقوع آن در جنگل ها یک امر طبیعی و جبران پذیر است. ولی آن ها در این مورد نیز همانند بسیاری موارد دیگر، به مردم دروغ می گویند و واقعیت تاسف باری را پنهان می دارند و آن این که گونه های مختلفی از جانداران و جانوران در این جنگل ها زیست می کنند که زنده زنده در آتش میسوزند و نسل آنها منقرض می شود و محیط زیستی ایران آسیب می بیند.

هم اکنون بیش از یک هفته است که دست کم در بیست نقطه ایران، جنگل ها و مراتع و بیشه ها در آتش می سوزد و حکومتی که هر روز از تولید موشک های جدید خبر می دهد، فاقد وسایل لازم برای فرو نشاندن آتش است و سپاه پاسداران که ادعا می کند نجات دهنده ایران در هر زمینه بوده و هست، به کلاشی پرداخته و پیش از آن که به خاموش کردن آتش دست بزند و برای این کار هلیکوپتر بفرستد، مبالغ کلانی را به عنوان بازپرداخت بدهی مطالبه می کند.

این آتش سوری همچنین نشان می دهد که حکومت تا چه حد فاقد تجهیزات آتش نشانی می باشد و در این زمینه نیز به فقر دچار شده است.

در کشور بزرگی مانند ایران، که بخش بزرگی از آن را شنزار فرا گرفته و سرزمینی بی آب و علف محسوب می شود، وجود جنگل ها و سبزه ها در نقطه دیگری از این سرزمین، یک ثروت مهم ملی محسوب می گردد که در حفظ سلامت مردم نیز نقش دارد.

آتش سوزی های اخیر نشان می دهد که رژیم ایران هواپیماها و هلیکوپترها و پهپادهای ویژه آتش نشانی را به حد کافی تهیه ندیده و خلبانان نیز فاقد تجربه کافی برای پاشیدن مواد خاموش کردن آتش می باشند.

آن چه مورد شگفتی است، در کشوری که سپاه پاسداران ادعا می کند به همه فناوری ها برای تولید انواع جنگ افزار و حتی دستگاه تشخیص کورونا مجهز گردیده، واحدهای ویژه هوایی برای خاموش کردن آتش جنگل ها وجود ندارد و این در حالی که در کشور کوچک اسرائیل، اسکادران ویژه ای برای اطفای حریق همیشه در حال آماده باش است که دارای یک هواپیمای غول پیکر حمل آب و همچنین ده ها هواپیما و هلیکوپتر و پهباد برای خاموش کردن آتش است.

مقامات جنگلبانی ایران می گویند که آن ها هم حاضر به برپایی اسکادران ویژه اطفای حریق بوده اند، ولی سپاه پاسداران ادعا می کند که جز نیروهای مسلح، هیچ نهاد دیگر حکومتی حق پرواز بر فراز خاک کشور را ندارد و در همان حال، سپاه می گوید تا هنگامی که بدهی اداره جنگلبانی پرداخت نشود، هلیکوپتر آتش نشان تعمیر نخواهد شد و به فرونشاندن آتش سوزی در جنگل ها باز نخواهد گشت.