تاریخ برگزاری جلسه استماع، برای رسیدگی به اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو، تعیین شد

تاریخ برگزاری جلسه استماع، برای رسیدگی به اتهامات علیه بنیامین نتانیاهو، تعیین شد

دادستان کل اسرائیل به بنیامین نتانیاهو اطلاع داد که جلسه استماع برای وی در تاریخ دهم ماه ژوئیه، یعنی حدود چهار ماه دیگر و حدود سه ماه پس از انتخابات عمومی برگزار خواهد شد.

حقوقدان اویخی مندلبلیلت که در مقام مشاور حقوقی ارشد دولت عمل می کند، حدود ده روز پیش موارد اتهام علیه نخست وزیر را کتبا به او اطلاع داده بود.

طبق قوانین اسرائیل، دادستان باید همراه با اتهام نامه، همه مدارک و اسنادی را نیز که قرار است به دادگاه ارائه کند، در اختیار متهم قرار دهد. ولی نتانیاهو از دادستان درخواست کرده این اسناد را در اختیار متهمان قرار ندهد، مبادا که آن ها متن اتهامات را در اختیار رسانه ها قرار دهند و بخواهند به این وسیله، بر نتایج انتخابات اسرائیل که کمتر از چهار هفته دیگر برگزار می شود تاثیر بگذارند.

نتانیاهو در سه پرونده مورد اتهام قرار گرفته که افراد دیگری نیز در آن مورد اتهام قرار دارند.

دادستان کل، پس از شنیدن دفاعیات متهمان در جلسه استماع، باید تصمیم بگیرد که آیا اتهامات وارده، قابل پیگیری در دادگاه می باشد و یا باید پرونده بسته شود.