تازه ترین تحلیل آقای منشه امیر از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در صدای آمریکا و ایران اینترنشنال