تازه ترین خبرها از نبرد اسراییل با حزب الله و حماس:آغاز دوباره درگیری نظامی میان اسراییل و حزب الله

طی ساعات گذشته حزب الله لبنان بر شدت حملات خود به خاک اسراییل افزوده و در مقابل ارتش اسراییل نیز حملاتی را به خاک لبنان انجام داده است.

این در حالی است که آگاهان و کارشناسان بر این باور هستند که هرگونه امنیت پایدار و دراز مدت مستلزم حمله تمام عیار به حزب الله لبنان است و از سوی دیگر این نگرانی مطرح میشود که در صورت حمله اسراییل به حزب الله لبنان ممکن است رژیم اسلامی نیز وارد جنگ مستقیم با اسراییل گردد.

درباره احتمال ورود رژیم اسلامی به جنگ مستقیم با اسراییل آقای منشه امیر ساعاتی پیش در یک تحلیل کوتاه این موضوع را مورد ارزیابی قرار داد:

 

همچنین بابک اسحاقی در گزارشی تازه ترین خبرها از درگیری های ساعات گذشته میان ارتش اسراییل و حزب الله را ارائه کرد: