گفتگوی بیژن فرهودی با منشه امیر در برنامه پرسش و پاسخ از لندن

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ – ۲۷ مه ۲۰۲۱