2 دیدگاه‌

  1. درایران دزدها آشکارا دزدی نکرده ونخواهند کرد ولیکن با تاسیس بانک واخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی اقدام به اختلاس وبالا کشیدن پولهای به امانت گذاشته شده مردم میکنند. خلاصه اینکه اسلام رو پله کردند مردم رو ذله کردند و فحش ودری وری را هم نصیب آمریکا واسراییل میکنند ومیگویند که این کارها توسط این کشورها صورت گرفته است. زهی خیال باطل ونادرست. اخوند تا جیبش را پر ازپول مفت مردم نکنه دست بردار نیست.

Comments are closed.