تحریم های تسلیحاتی بین المللی علیه رژیم ایران، امروز پایان یافت. ولی چه تاثیری ممکن است بر اوضاع حکومت داشته باشد؟

محمد جواد ظریف گفت که پایان تحریم های تسلیحاتی بین المللی علیه رژیم ایران یک پیروزی حکومت محسوب می شود و سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که از این پس، هیچ محدودیتی برای خرید اسلحه از جانب ایران و یا فروش جنگ افزار به کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت. حسن روحانی نیز در سخنان هفته پیش گفته بود که از روز یکشنبه (امروز) رژیم می تواند از هرکس که بخواهد اسلحه بخرد و به هرکس که مایل باشد، اسلحه بفروشد.

ولی آیا واقعا رژیم ایران از چنین آزادی، آن گونه که رهبران حکومت می گویند، برخوردار خواهد بود؟

ایالات متحده گرچه نتوانسته کشورهای دیگر را نیز برای ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران به سوی خود بکشاند، ولی بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت واشنگتن قادر خواهد بود جلوی این گونه معاملات را ، حتی به تنهایی، بگیرد.

در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه ایران که امروز انتشار یافت، گفته شده که حکومت، برای خرید جنگ افزار به هدف دفاع از کشور، از این پس هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت. او همچنین ادعا کرد که جنگ افزارهایی نیز که ایران در معرض فروش می گذارد، همگی جنبه تدافعی دارد. او گفت که ایران برای اجرای این گونه اقدامات خود، نیاز به کسب مجوز از هیچ کشور و نهادی ندارد.

همچنین وزیر خارجه ایران، محمد جواد ظریف گفت: «پایان تحریم های تسلیحاتی علیه ایران، یک پیروزی است و موجب عادی سازی همکاری های ایران با کشورهای جهان می شود و یک پیروزی محسوب می گردد».

حکومت ایران، این واقعیت که ایالات متحده نتوانست هیچ کشور دیگری را در ادامه تحریم ها، با خود همداستان کند، یک شکست بزرگ می نامد. ولی ایالات متحده، که تحریم های پیشین آن توانسته است اقتصاد رژیم ایران را فلج کند، اکنون نیز به همه کشورها هشدار داده که اگر به معاملات تسلیحاتی با حکومت ایران بپردازند، مشمول تحریم خواهند شد.

این تهدید، امکان خرید یا فروش اسلحه از جانب ایران را بسیار تضعیف می کند، زیرا ایالات متحده با برقراری تحریم های نشان داد که می تواند ادامه تحریم های تسلیحاتی را نیز عملی سازد. زیرا اگر چین می ترسد از ایران نفت بخرد، قطعا از فروش جنگ افزار نیز هراس خواهد داشت.

از سوی دیگر، رژیم ایران در وضع مالی بسیاری بدی به سر می برد و پولی برای خرید جنگ افزارهای گران قیمت باقی نمانده است. همچنین سلاح های ساخت رژیم ایران در کیفیتی نیست که خریداران مهمی در جهان داشته باشد.

اگر در انتخابت دو هفته دیگر در ایالات متحده جو بایدن پیروز شود و دموکرات ها به سر کار آیند، ممکن است موقعیت رژیم ایران نیز تغییر یابد. ولی در هرحال، پایان تحریم های تسلیحاتی، نخواهد توانست رژیم را از بن بست اقتصادی و مالی بیرون آورد.