تحلیلگران اسرائیلی: رژیم ایران در اجرای وعده های خود به مردم ایران ناکام مانده است

تحلیلگر اسرائیلی عود گرانوت نوشت: «رژیم اسلامی در ایران، در حالی چهلمین سالگرد بازگشت خمینی به ایران را جشن می گیرد که موقعیت آن به شدت لرزان شده و ناخرسندی مردم از اوضاع جاری به اوج رسیده است

در آستانه سالروز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، شماری از رسانه های اسرائیلی در گزارش های خود به ارزیابی پیامدهای آن پرداخته و نوشته اند که رژیم در انجام وعده های خود ناکام مانده و به علت بی لیاقتی سران و مدیران حکومت، اوضاع ایران به شدت بحرانی گردیده است.

تحلیلگر اسرائیلی عود گرانوت در مقاله ای در روزنامه “ییسرائیل هیوم” نوشت: «رژیم اسلامی در ایران، در حالی چهلمین سالگرد بازگشت خمینی به ایران را جشن می گیرد که موقعیت آن به شدت لرزان شده و ناخرسندی مردم از اوضاع جاری به اوج رسیده است.

او نوشت که خمینی قول داده بود یار و یاور مستضعفین ایران باشد، ولی نتیجه آن شد که طبقه متوسط ایران نیز به قشر مستضعفین پیوست.

کارشناسان اقتصادی میگویند که بخش اعظم کارگران ایران، یعنی همان قشر مستضعفی که خمینی قول داده بود آنان را به رفاه برساند، اکنون به زیر خط فقر مطلق رسیده اند و بسیاری از آنانی که در گذشته طبقه متوسط محسوب می شدند، امروز در ردیف قشر نادار کشور قرار گرفته اند.

عود گرانوت در ادامه تفسیر خود نوشت که علیرغم این ذلت و ناتوانی مالی، رژیم ایران همچنان به پیشبرد اندیشه های استعماری خود، برای تسلط بر کشورهای دیگر و صدور انقلاب ادامه می دهد و موجب ایجاد شکاف بیشتر در دنیای اسلامی شده است.