تحلیلگران اسرائیلی: سخنان خامنه ای علیه برجام و رفتار روحانی و ظریف، عمیق تر شدن شکاف در داخل حکومت

خامنه ای در سخنان انتقاد آمیز خود از جمله ادعا کرد که وی در مورد عاقبت برجام به روحانی و ظریف هشدار داده بود

رسانه های اسرائیلی سخنان علی خامنه ای را دایر بر این که برجام نواقصی داشته و او به دولت در این زمینه هشدار داده بود، نشان گسترده تر شدن شکاف بین دو جناح متنازع در حکومت دانستند. برخی تحلیلگران نیز گفتند که خامنه ای، برای بی گناه جلوه دادن خود در مورد امضای برجام، می کوشد مسؤولیت وضعی را که به وجود آمده، به دوش دولت حسن روحانی بیاندازد.

روزنامه های اسرائیلی نوشتند: هر اندازه اوضاع اقتصادی در ایران، بیش از پیش به قهقراء می رود، جدال لفظی بین سران حکومت، پیرامون این موضوع که چه کسی مسؤول این نگون بختی می باشد، افزایش می یابد.

انتقادهای آشکار علی خامنه ای از عملکرد دولت روحانی در مورد برنامه های اتمی و بحران اقتصادی، و همچنین ایرادهای زیادی که نسبت به مواضع محمد جواد ظریف، در مقام وزیر خارجه حکومت مطرح ساخت، نزاع بین دو جناح موسوم به تندرو و میانه رو را وارد مرحله وخیم تری می کند.

خامنه ای در سخنان انتقاد آمیز خود از جمله ادعا کرد که وی در مورد عاقبت برجام به روحانی و ظریف هشدار داده بود. آگاهان امور ایران این ادعای خامنه ای را بهانه ای برای رفع اتهام از وی می دانند و تاکید می کنند که در حکومت اسلامی ایران، هیچ گامی بدون موافقت قبلی خامنه ای در مقام رهبر حکومت برداشته نمی شود و مسلما توافق برجام نیز بسیار مهمتر از آن بود که در صورت ابراز مخالفت خامنه ای، به اجرا گذاشته شود. خامنه ای برای بی گناه جلوه دادن خود، از جمله گفت که شرایطی وی، در برجام اجرا نشد.

آگاهان امور ایران می گویند که مسوولیت خروج ایالات متحده از برجام، و بحران اقتصادی کنونی در ایران، که رژیم را به آستانه ورشکستگی کشانده، به عهده شخص علی خامنه ای و همچنین فرمانده های سپاه پاسداران است که با ادامه برنامه های موشکی و دخالت نظامی در کشورهای دیگر و همچنین ادامه اعطای پول و اسلحه به سازمان های ترور، نشان دادند که برجام برای جلوگیری از ادامه فتنه گری های آنان کافی نیست و باید به توافق جدیدی با رژیم ایران رسید که به همه این خطرات پایان دهد.