تحلیلگران : پوزش خواهی محمودعباس از یهودیان، صادقانه و کافی نبوده است

با آن که محمودعباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی گفته های یهودستیزانه خود را پس گرفت و از یهودیان جهان پوزش طلبید، شورای امنیت سازمان ملل نتوانست بیانیه ای در نکوهش او صادر کند.

در همین رابطه، برخی کارشناسان امور در اسرائیل می گویند که نباید به پوزش خواهی محمود عباس زیاد اعتماد کرد، زیرا او همان سخنانی را در نطق اخیر خود بازگو کرد که ده ها سال پیش در دکترای خود نگاشته بود.

رهبر حکومت خودگردان فلسطینی در نطق هفته پیش خود در شورای اجرایی این تشکیلات از جمله گفته بود که حکومت آلمان هیتلری یهودستیز نبوده، بلکه علت کشتار یهودیان آن بوده که نزول خواری می کرده و بر بانک های آلمان مسلط بوده اند. این ادعا بخشی از تبلیغات گسترده آلمان هیتلری برای آماده ساختن افکار عمومی آلمان برای کشتار یهودیان بوده است.

دولت آلمان این سخنان مشمئزکننده محمود عباس را به شدت نکوهش کرد، ولی واکنش دیگر کشورهای آروپایی ملایم بود و به جای تقبیح محمود عباس، سخنان او را “غیر قابل قبول” خواند بود.

شماری از کشورهای عضو شورای امنیت خواستار آن شده بودند که این شورا بیانیه ای در نکوهش سخنان محمود عباس صادر کند، ولی کویت این پیشنهاد را خنثی کرد. این طرح توسط ایالات متحده ارائه شده بود. محمود عباس دز یکی از نطق های پیشین خود، پرزیدنت ترامپ را “خانه خراب” خوانده بود.

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، خانم نیکی هیلی، از رد پیشنهاد در نکوهش سخنان محمود عباس، ابراز خشم کرد.

در متن پوزش طلبی محمود عباس، به این بخش از سخنان او کوچکترین اشاره ای نشده بود که گفته بود: یهودیان اروپایی (ملقب به اشکناری) از نژاد سامی نیستند و به قوم یهود تعلق ندارند. یادآوری می شود: یهودیان اروپایی همان اهالی یهودی در سرزمین اسرائیل بودند که دو هزار سال پیش، امپراطوری رم با اشغال سرزمین اسرائیل، آن را به اروپا تبعید کرد و در آن سرزمین پراکنده شدند.

برخی کارشناسان در اسرائیل، نسبت به میزان صداقت محمود عباس در شیوه پوزش خواهی او ابراز تردید می کنند. او این پوزش را به زنان انگلیسی و نه عربی، بیان کرد و در آن از جمله گفت “اگر کسانی از سخنان من رنجیده خاطر شده اند، از آن ها پوزش می طلبم”. محمود عباس نگفت که اتهامات او علیه یهودیان دروغ بوده است.