تحلیلگران درباره انتخابات آمریکا می گویند که حزب دموکرات از طرفداری سنتی خود از اسراییل منحرف شده است

با آغاز مراحل نخستین پیکار های  انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده که به ویژه از جانب حزب دموکرات آغاز گردیده برخی تحلیلگران می گویند که دموکراتها از طرفداری سنتی خود نسبت به اسرائیل به تدریج منحرف می شوند و برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل را مورد انتقادهای گزنده قرار می‌دهند.

یهودیان ایالات متحده به طور سنتی همیشه به حزب دموکرات رای می دادند اما از هنگامی که پرزیدنت ترامپ وارد کارزار انتخاباتی شد برخی از یهودیان به سوی حزب جمهوریخواه روی آوردند.

با این همه آگاهان می‌گویند که بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری از جانب حزب دموکرات هنوز جرات نمی کنند که اسرائیل را به طور مستقیم مورد حمله های گزنده خود قرار دهند بلکه دولتی را که در اسرائیل به روی کار آمده است مورد انتقاد قرار می دهند.

یکی از نامزدهای انتخاباتی عضو  مجلس نمایندگان در کنگره ایالات متحده است  که میتو اورورو نامیده می شود و از ایالت تگزاس در کنگره عضویت یافته است او ادعا کرد که بنیامین نتانیاهو از نژادپرستان جانبداری می کند.

استناد این فرد به سخنان چهار سال پیش نخست وزیر اسرائیل بود که در کارزار انتخاباتی خود به طرفداران خود هشدار داده بود که هرچه بیشتر باید به حوزه های انتخاباتی آمده و رای بدهند زیرا احزاب عرب که با حکومت اسرائیل مخالف هستند و حتی برخی از آنها موجودیت اسرائیل را نفی می کنند با اتوبوسهای پر راهی حوزه های انتخاباتی می شوند.

برخی مخالفان اسرائیل ادعا می کنند که این سخنان نتانیاهو جنبه نژادپرستانه دارد و این در حالی است که گفته های اودر چارچوب  یک رقابت سیاسی بین احزاب راست اسرائیل و گروه های سیاسی عربی در کشور محسوب می‌شود که هدف های سیاسی را دنبال می کنند و به هیچ وجه جنبه نژادپرستانه نداشته است.

اورورا در عین حال برخی اظهارات محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی علیه اسرائیل و در حمایت از ترور را مورد انتقاد شدید قرار داد.

اما یکی از انتقاد گران سرسخت دولت اسرائیل سناتور یهودی برنی ساندرز است که همیشه علیه دولت‌های اسرائیل و سیاست های آنها سخنان گزنده ای بیان می‌کند و آنها را مورد انتقاد شدید خود قرار داده است.

برنی سندرز اخیراً دوباره گفت که او مخالف اسرائیل نیست بلکه مخالف اظهارات بنیامین نتانیاهو می باشد که به گفته وی این رفتارهای ناشایست نسبت به فلسطینی ها دارد.

همچنین ورود دو بانوی مسلمان به کنگره آمریکا انتقاد های بسیار سختی را از جانب آنها علیه اسرائیل به دنبال داشته است.

یکی از این دو تن بانویی است که در خانواده فلسطینی زاده شده و می‌گوید که حمایت از خواسته‌های فلسطینی‌ها علیه اسرائیل جزء هدف های اصلی او می باشد.

خانم الهام عمر در یک خانواده مسلمان در کشور آفریقایی سومالی زاده شده و در انتخابات میان دوره ای از جانب حزب دموکرات وارد مجلس نمایندگان آمریکا شد و علیه اسرائیل بارها سخن گفته که برخی از آنها جنبه یهود

ستیزانه نیز داشته است.

این تغییرات در حالی است که در گذشته هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به طور یکسان حمایت قاطع خود را از اسرائیل در کارزارهای انتخاباتی بیان می داشتند.

یک دیدگاه

Comments are closed.