تحلیلگر آمریکایی: آیا رژیم اسلامی، همزمان با خیزش مردمی در ایران، نفوذ خود در لبنان و عراق را نیز از دست می دهد؟

یک تحلیلگر آمریکایی در گزارش تحلیلی خود به این پرسش پرداخت که آیا رژیم ایران، در همان حال که ملت ایران را از دست می دهد و شهروندان در بسیاری از نقاط کشور علیه آن به پا خاسته اند، حالا دارد پایگاه های خود در عراق و لبنان را نیز از دست می دهد و همه هزینه هایی که در این راه کرده، به هدر می رود؟

خانم مایا کارلین در یک گزارش تحلیلی که در روزنامه اسرائیلی جروزالم پست چاپ اورشلیم انتشار یافت، از جمله پرسید: آیا خیزش مردمی در ایران که یکی از علل عمده آن تحریم های اقتصادی آمریکا و ته کشدین ذخیره مالی رژیم ایران بوده، اکنون با اعتراض های اهالی عراق و لبنان علیه دخالت های رژیم ایران در هم آمیخته و موجب می شود که رژیم همه سرمایه ای را که ظاهرا برای خود اندوخته، از دست بدهد؟

در این گزارش آمده است که مردم معترض در لبنان، عراق و ایران که به خیابان ها آمده اند، خواست های نسبتا مشابهی مطرح می سازند. آن ها می خواهد فساد مالی متوقف شود و مقامات رژیم شایستگی بیشتری در مدیریت کشور نشان دهند و همچنین به هزینه های غیرضروری پایان داده شود. بدیهی است که این تظاهرات بر ادامه تلاش رژیم به هدف گسترش نفوذ خود در منطقه بازتابی غیرقابل انکار دارد.

یادآوری می شود که رژیم ایران از روزی که بر کشور مسلط شد، تلاش کرد با استفاده از منابع مالی و مردمی در ایران، کشوری که یکی از ثروتمندترین ممالک دنیا، از نظر منابع طبیعی محسوب می شود، کشورهای همسایه را تحت تسلط در آورد و باورهای دینی خود را بر مردم آن سزمین ها تحمیل کند.

اکنون مردم ایران در شعارهای خود می گویند “فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن” و همچنین فریاد می زدند “پول نفت ما کو؟ فلسطین به ما چه ارتباطی دارد”.

خانم مایا کارلین، در گزارش خود یادآور شد که یکی از خواسته های مردم لبنان، جلوگیری از سوء استفاده های حزب الله از منابع طبیعی و امکانات ملی در آن سرزمین است و در عراق نیز مردم خواستار برانداختن یک گروه چریکی به نام حشد الشعبی هستند که از رژیم ایران دستور می گیرند و عامل اجرای مطامع آن حکومت در کشور عراق هستند.

برخی تحلیلگران می گویند که ممکن است قطع نفوذ رژیم ایران در لبنان و همچنین پایان بخشیدن به فتنه گری های رژیم ایران در عراق، با پیروزی ملت ایران در وطن خویش، همزمان گردد.

یک دیدگاه

Comments are closed.