تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل: «امید اصلی خامنه ای از امضای پیمان بازرگانی با چین، نجات رژیم است»

شتابی که حکومت ایران برای امضای پیمانی با دولت کمونیستی چین در امور سرمایه گذاری و بازرگانی نشان می دهد، از دیدگاه تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، یک دگرگونی کامل دیپلماتیک در سیاست خارجی رژیم محسوب می شود و نشان می دهد که حکومت، با دور شدن کامل از کشورهای غربی و با نومید شدن از پشتیبانی قابل اعتماد از جانب روسیه، اکنون قصد دارد همه تخم مرغ های خود را در سبد دولت چین بگذارد.

رژیم ایران می گوید که از نظر آن کشور، مواد پیمان همکاری با چین تکمیل گردیده و اکنون متن آن به پکن تسلیم شده تا دولت چین بررسی و تصمیم گیری کند.

اگر مفادی که تا نون افشاگری شده، درست و قابل اعتماد باشد، از دیدگاه تحلیلگران دلیلی ندارد که دولت پکن آن را رد کند.

به موجب پیش نویس این پیمان، رژیم ایران موظف است همه امور سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها در داخل ایران را به چین بسپارد.

از آن جا که این اقدام بدون انتشار آگهی مناقصه بین المللی انجام خواهد گرفت، چین به عنوان یک کشور انحصاری، می تواند هر قیمتی را که خود بخواهد پیشنهاد کند و بدین سان، ایران مرتکب زیان اقتصادی سنگین خواهد شد.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که یکی از انگیزه های اصلی رژیم ایران در نشان دادن التهاب برای امضای این قرارداد، آن است که می خواهد یک پشتیبان بین المللی داشته باشد، تا ایالات متحده و احتمالا کشورهای اروپای غربی، نتوانند با پیوستن به خیزش مردمی در ایران، موجب برافتادن رژیم شوند.

به موجب این ارزیابی، فرض مقامات حکومت آن است که اگر پیمان با چین به خوبی اجرا شود، دولت پکن از سقوط احتمالی حکومت در ایران جلوگیری خواهد کرد تا سرمایه گذاری هایش در ایران سوخت نیفتد.

علی خامنه ای از چند سال پیش گفته بود که رژیم باید سیاست “به سوی شرق” را در پیش گیرد و مناسبات خود را با کشورهای آسیایی تقویت بخشد. ولی با توجه به آن که دولت های آسیایی استقبال چندانی از رژیم ایران نکردند، تنها چین می ماند که مهمترین تکیه گاه رژیم ایران در جهان خواهد بود.

مقامات حکومت که امضای پیمان با چین را “افتخار” توصیف کرده اند، در توجیه سخنان خود می گویند که ایالات متحده با رژیم ایران خصومت دیرینه دارد و کشورهای اروپای غربی نیز نتوانسته اند تحریم های آمریکایی را دور بزنند و روسیه نیز فقط منافع خود را مورد نظر دارد و بنابراین، تنها کشوری که می تواند تکیه گاه رژیم ایران باشد، حکومت کمونیستی در چین است که می تواند رژیم ایران را از فروپاشی نجات دهد.