تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل: سرکشی های اتمی ایران، ممکن است به شورای امنیت کشانده شود و تحریم های بیشتری به دنبال آورد

آژانس همچنین از دو مکان دیگر نام برده و از حکومت ایران توضیح خواسته که چه نوع فعالیت اتمی در آن جا جریان دارد

در همان حال که رژیم ایران به علت تحریم های اقتصادی ایالات متحده در آستانه ورشکستگی کامل است و ممکن است به زانو درآید، و همزمان نهاد بین المللی مبارزه با تروریسم و پولشویی نیز رژیم ایران را مورد تحریم مالی قرار داده، و مصیبتی به نام کرونا، ایران را با مرگ و هرچ و مرج روبرو ساخته، تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل بر این گمان است که معضل چهارمی نیز برای حکومت ایران در راه است و آن اتهامات وخیم از جانب آژانس بین المللی انرژی اتم، در مورد آن است که حکومت ایران از تعهدات خود در مورد جلوگیری از اشاعه جنگ افزار اتمی سرپیچی کرده و همکاری لازم را با آژانس به عمل نمی آورد.

به گفته این تحلیلگر، اگر چنین درگیری بالا گیرد، و حکومت ایران به طور قاطع به زیرپا گذاشتن تعهداتش در چارچوب معاهده بین المللی موسوم به ان پی تی متهم گردد، ممکن است مساله به شورای امنیت کشانده شود و تصمیمات نظامی علیه رژیم ایران در راه باشد.

پاسخی که سخنگوی انرژی اتم در ایران به اتهامات اخیر آژانس بین المللی داد، گرچه در گذشته نیز سابقه داشته، ولی در شرایط کنونی نوع تازه ای از یاغیگری و عدم همکاری با آژانس محسوب می شود و ممکن است پیامدهای وخیم داشته باشد.

به دنبال افشاگری دو سال پیش نخست وزیر اسرائیل، معلوم شد که رژیم ایران در شهرک تورقوزآباد در جنوب تهران، دارای انبار بزرگی بوده که در آن آثار رادیواکتیو یافت شده است. ولی رژیم ایران حاضر نیست به آژانس توضیح دهد که منشاء این مواد رادیو اکتیو چیست و موادی که در آن جا وجود داشته، به کجا منتقل شده است.

آژانس همچنین از دو مکان دیگر نام برده و از حکومت ایران توضیح خواسته که چه نوع فعالیت اتمی در آن جا جریان دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی آژانس اتمی ایران ادعا کرد که این پرسش ها جنبه نظامی دارد و دولت ایران حاضر به افشای اسرار نظامی خویش نیست. او همچنین ادعا می کند که آژانس تحت تاثیر اطلاعات جاسوسی از جانب اسرائیل عمل می کند و ادعاهایش شایسته پاسخگویی نیست.

رژیم ایران چنین ادعایی را در گذشته نیز چند بار عنوان کرده که از نظر قوانین بین المللی اساسی ندارد. هدف رژیم، جلوگیری از رسیدن آژانس به اطلاعاتی بوده که رژیم در مورد فعالیت اتمی خود، پنهان می کند و این امر با مفاد ان پی تی در تضاد آشکار است.

همچنین رژیم ایران پروتکل الحاقی به ان پی تی را امضا کرده که به موجب آن، بازرسان آژانس اجازه دارند هرگاه که می خواهند و بدون اطلاع پیشین به کشور مربوطه، از هر نقطه ای در خاک آن کشور که مظنون به نظر می رسد، دیدن کنند.

رژیم ایران پروتکل الحاقی را امضا کرده، ولی از تصویت مجلس نگذرانده و خود را نسبت به آن مقید نمی داند.

همچنین این ادعا که ایران حاضر به افشای اسرار نظامی خود نیست، در مورد فعالیت های هسته ای، نمی تواند یک استدلال قانونی و قابل قبول باشد. زیرا فعالیت اتمی به هدف تولید بمب هسته ای، و یا در موارد که آژانس به نوع فعالیت مشکوک است و آن را دارای جنبه های نظامی می داند، کاملا جنبه نظامی دارد زیرا احتمال قصد تولید بمب اتمی وجود دارد و جزو وظایف آژانس است که به آن رسیدگی کند.

آژانس همچنین در آخرین گزارش خود برملا ساخته که میزان اورانیوم غنی شده ایران به پنج برابر تعهداتش در چارچوب برجام رسیده است. گرچه این اورانیوم در سطح پایینی غنی شده، ولی حکومت ایران اعلام کرده که همه محدودیت ها و تعهدات پیشین را زیر پا می گذارد و از این پس اورانیوم را با هر درجه ای که خود اراده کند، غنی خواهد ساخت، که این می تواند گام بلندی به سوی دستیابی به بمب هسته ای تلقی شود. با این همه، رژیم ایران هنوز صلاح ندانسته این تهدید خود را عملی کند و به غنی سازی بالای سه و شش دهم درصد روی آورد.

در هر حال، اگر رژیم ایران به یاغیگری در این زمینه نیز ادامه دهد، ممکن است پرونده به شورای امنیت فرستاده شود و رژیم در یک میدان دیگری نیز، با جامعه جهانی وارد جدل گردد.