تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل: «چرا در اوج بحران کرونا، رژیم می کوشد فعالیت های عمومی را از سر بگیرد؟»

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل بر این گمان است که دستور حکومت برای به راه انداختن بخش اعظم امور تولیدی و کارخانه های ایران، همراه با صدور این دستور که مراکز آموزشی نیز کار خود را از سر گیرند، و همچنین صدور دستوری دایر بر این که از امروز (شنبه) با آغاز اول هفته و پایان جشن های نوروزی، همه کارمندان نیز به سر کار خود باز می گردند، وضع خطرناک تری در مورد گسترش سریع تر کورونا در ایران به وجود می آورد. ولی از دیدگاه مقامات حکومت، حفظ رژیم، از حفظ تندرستی مردم اهمیت بیشتری دارد.

دستور به بازگرداندن کار اکثر کارخانجات، مراکز تولیدی، نهادهای آموزشی و کارمندی ادارات، در حالی صادر شده که کارشناسان امور همچنان توصیه می کنند که مردم باید در خانه بمانند و از نزدیک شدن به یکدیگر دوری جویند. این همان توصیه ای است که تقریبا در همه کشورها به اجرا گذاشته شده، و در ایران نیز رعایت آن بسیار لازم دانسته شده، و اکنون رژیم می خواهد روند امور را به حال عادی بازگرداند.

رئیس نهادی که “ستاد مقابله با کورونا” نامیده می شود، دیروز (آدینه) گفته بود که شرائط در کلانشهر تهران همچنان نامطلوب است و بازگشت افراد از سفرهای نوروزی، موج تازه ای از شیوع کورونا را در پایتخت ایران موجب خواهد گردید.

افراد بسیاری وجود دارند که گرچه حامل ویروس هستند، ولی علائمی در آن ها دیده نمی شود. این افراد هنگامی که به سرکار بروند به آسانی می توانند ده ها و شاید صدها نفر را مبتلا سازند.

از دیدگاه تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل، مصلحت اصلی که در این تصمیم گیری در برابر چشمان رهبران حکومت قرار دارد، نگرانی از خیزش مردمی و ورشکستگی مطلق مالی حکومت می باشد.

استدلالی که توسط مشاوران حسن روحانی مطرح می شود آن است که حکومت پول کافی ندارد تا بتواند حداقل معیشت را برای میلیون ها نفر کارگران و کارمندانی که بیکار شده اند تامین کند و اگر آنها به سر کار باز نگردند و درآمدی نداشته باشند، به خیابان های خواهند ریخت و حکومت را سرنگون خواهند کرد.

عامل دیگری که دولت را به صدور دستور بازگشت به فعالیت تولیدی و اداری و تحصیلی کشانده، شعاری است که علی خامنه ای در پیام نوروزی خود مطرح ساخت و ادعا کرد که سال گذشته، سال از سرگیری تولید بوده و امسال باید سال جهش تولید باشد.

این شعار خامنه ای باعث ابراز شگفتی بسیار شد، زیرا در سالی که گذشته نه تنها تولید در ایران شکوفا نگردید، بلکه طبق آمار بین المللی، ایران در زمینه رشد تولیدی، ده در صد نیز پسرفت داشت و مسلما سال خورشیدن جدید نیز به علت کورونا و گسترده تر شدن تحریم های اقتصادی آمریکا و پائین آمدن بهای نفت و نپیوستن رژیم ایران به معاهده بین المللی مبارزه با پولشویی، پسرفت تولید در ایران بسیار محسوس تر خواهد بود و افزایش تولید مورد تردید است و در هر حال، جهش تولیدی، برخلاف خواست و دستور رهبر حکومت اسلامی ایران، رخ نخواهد داد.