یک دیدگاه

  1. رسانه های حکومت در تقبیح روز ملی کوروش بزرگ همواره از پاسارگاد به عنوان مقبره منتسب به کورش نام میبرند.
    آنوقت اگر کسی بپرسد که بیش از ده هزار امامزاده چگونه از ۱۲ تا امام و آنهم فقط در ایران دوره صفوی کشف گردیده است (البته این تعداد تا قبل از انقلاب ۱۵۰۰ عدد بود) کافر ملحد و مرتد است و چه بسا که باید آشکار یا پنهان کشته شود.
    اما ده ها سال پژوهش مورخان ایرانی و اروپایی برای پیدا کردن مقبره کورش تنها یک احتمال است و نه چیز دیگر.
    با همین منطق و استدلال ۴۰ سال است که حکومت میکنند و اینچنین کشور را ویران ساختند.
    ننگ بر حکومت جمهوری اسلامی که بزرگان این سرزمین را خار و فرومایگان آنرا بزرگ مرد میداند.

Comments are closed.