ترانه‌ی یک خواننده افغان، بیانگر تبعیض و سرکوب زن ایرانی نیز هست

یک بانوی خواننده افغانی به نام مژگان عظیمی با ترانه ای به نام “آیه”، نسبت به سنت های کهنه جامعه افغانی زبان به اعتراض گشوده که در واقع بیانگر اعتراض نسبت به تبعیض و سرکوب زن ایرانی نیز می تواند باشد – کشوری که امروز در آن ماموران رژیم همانند لاشخور به یک دختر جوان در خیابان حمله ور می شوند و می خواهند او را دستگیر کنند – و ادعای آنان “بد حجابی” ظاهری این دختر است. خانم سحر آذرفر همکار رادیو پیام اسرائیل، شعر این ترانه را دکلمه کرده است. متن شعر از این قرار است:
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است
چون خوردن نوشابه که در جام شراب است
گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است
این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است
اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویند
چون دغدغه مردم این شهر حجاب است
تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد
یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است
خریدند تنت را و بریدند کفنت را
به یک آیه و چند سکه ببستن دهنت را
نه روحی به کار است نه عشقی به بار است
فقط شهوت مردانه به اندام تو یار است
آن کس که زنی را بفروشد پی پیسه
حق است که روحش ته دوزخ به عذاب است
هر جای جهان مرتبه زن بلند است
در کشور من زن مثل میت به حساب است
ای کاش که دلقک شده بودم نه شاعر
در کشور من ارزش انسان به نقاب است
تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد
یک آیه بخوانند گناه تو ثواب است
شکستند دلت را و غرور و حرمتت را
سکوتت گرفت از تو تمام فرصتت را
به نانی تو راضی شدی و هیچ نگفتی
همین است که جاهل زده بر تو همتت ر
خریدند تنت را و بریدند کفنت را
به یک آیه و چند سکه ببستن دهنت را
نه روحی به کار است نه عشقی به بار است
فقط شهوت مردانه به اندام تو یار است