با آن که این ترانه شادی آفرین و ریتمیک است، در عین حال، سرشار از مفاهیم عمیق معنوی و ملی نیز می باشد.
نام سرود این چنین است : «من یهودی هستم” و خواننده آن “بِنی فریدمن” نامیده می شود و او هنرمندی است که شهرت بین المللی دارد و ترانه ای که اکنون می شنوید، تا کنون پانزده میلیون نفر علاقمند داشته است.
خواننده این ترانه می گوید: «این ملت، یعنی ملت یهود، حوادث بسیار در روزگار گذرانده است و من با سرِ بلند و با افتخار به این راه ادامه می دهم»
هر یک از ما فرزند یک پادشاه است. ما یهودی هستیم و یهودیت در نفس ما شعله می کشد. در هر کجا و هر سرزمین که باشیم، می خواهیم همین که هستیم بمانیم، و به آن افتخار می کنیم. ما یهودی هستیم.