ترفند رژیم ایران موثر افتاد و شورای حکام قطعنامه ای علیه فعالیت های اتمی رژیم ایران صادر نخواهد کرد

دومین نشست دوره کنونی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز (سه شنبه) با مباحثات خود درباره فعالیت های هسته ای ایران ادامه داد.

ترفندی که حکومت اسلامی ایران در رابطه با برنامه های اتمی خود به کار گرفته موثر افتاد و اعضای ارشد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که در همایش چهار روزه ای که برای بررسی فعالیت های اتمی در ایران و کشورهای دیگر گفتند که قصد ندارند بیانیه ای در نکوهش قانون شکنی های رژیم ایران در این زمینه، به تصویب برسانند.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که رافائل گروسی رئیس آژانس پس از بازگشت از دیدار چند ساعته از تهران، اعلام کرد که به یک توافق و تفاهم با رژیم ایران رسیده و آن، اعطای اجازه به ماموران آژانس برای تعویض کارت های پر شده حافظه دوربین های نظارتی در سایت های اتمی ایران می باشد.

ولی به کشورهای تعیین کننده در شورای حکام فهماند که اجرای حتی از توافق حاشیه ای مشروط به آن است که شورای حکام قطعنامه ای علیه رژیم ایران تصویب نکند و پرونده به شورای امنیت فرستاده نشود. اگر چنین می شد، ممکن بود یک رشته تنبیه های عملی علیه رژیم به اجرا گذاشته شود.

در واقع، رژیم ایران با این ترفند، کوشید سر آژانس کلاه بگذارد و برای خود وقت بخرد، بی آن که یک گذشت و افعی کرده باشد. زیرا حتی اگر تعویض کارت حافظه و نصب دوربین ها از مدار خارج شده عملی گردد نیز، رژیم ایران همچنان تصاویر ضبط شده در دوربین های نظارتی را در اختیار آژانس قرار نخواهد داد.

یک تحلیلگر امور ایران گفت: گذشت های رژیم ایران، تنها یک شکلات کوچک به آژانس داده و با آن می خواهد قضیه را فیصله بخشد.

با این همه، خود گروسی نیز در سخنان خود در شورای حکام، نگرانی خویش را از وضع کنونی پنهان نساخت. رئیس آژانس یادآور شد که رژیم ایران هنوز به پرسش ها درباره یک رشته فعالیت های مشکوک خود که مورد پرسش آژانس قرار داشته پاسخ نگفته و همه آن ها را نادیده گرفته است.

بخشی از این پرسش ها مربوط به یافته شدن آثار رادیواکتیو در دو سایتی بوده که رژیم ایران وجود آن ها را از آژانس پنهان کرده بود و همچنین سرنوشت یک قطعه فلز اورانیوم و امور دیگری که همچنان از آژانس پنهان نگاه داشته می شود و بسیار نگران کننده است.

رافائل گروسی که پس از بازگشت از ایران یک فضای خوش بینی ایجاد کرده بود، در نخستین نشست شورای حکام گفت که از این بابت نگرانی های زیادی دارد. ولی در عین حال تاکید کرد که ادامه رابطه با رژیم ایران و تماس و گفتگو از اهمیت بسیار برخوردار است. گروسی گفت: باید بنشینیم  و با آنها گفتگو کنیم و همدیگر را بشناسیم و از دیدگاه های یکدیگر آگاه شویم.

شاید به پیروی از این سیاست بود که گروسی پس از بازگشت از ایران، کوشید یک فضای خوش بینی ایجاد کند.

رئیس آژانس در پایان سخنانش در نشست شورای حکام، اعتراف کرده گفت: «آن ها در این سفر هیچ قولی به من ندادند».

مطلبی که هنوز مشخص نیست در چه مرحله ای از رسیدگی قرار دارد، سرنوشت چهار دوربین نظارتی در کارخانه تولید سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته در کرج است که دو ماه پیش خبر وقوع انفجاری در آن حال انتشار یافت که مقامات حکومت ادعا میکنند که هیچ آسیبی نرسیده، ولی مقامات آژانس می گویند که دو دوربین از چهار دوربین نظارتی در آن سایت آسیب دیده و باید تعویض شود.

تحلیلگران اسرائیلی با سرخوردگی می گویند که یک بار دیگر ثابت شد که نهادها بین المللی با رژیم ایران مماشات می کنند و با کوتاه آمدن در برابر آن، عملا ادامه برنامه های خطرناک اتمی رژیم ایران را امکان پذیر می سازند.