ترودو در مراسم سالگرد هواپیمای اوکراینی خیزش همگانی در ایران برای تغییر رژیم را به خواست زنان ایران کاهش داد.چرا آقای ترودو؟!

در مراسمی که به مناسبت سومین سالگرد حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه تروریستی پاسداران در تورنتو برگزار گردید جاستین ترودو طی سخنانی یاد جانباختگان این جنایت را گرامی داشت و همچنین از خیزش مردمی در ایران فقط بعنوان خواست بانوان ایران یاد کرد و با شعار:زن زندگی آزادی به زبان فارسی از خواست های بانوان ایران حمایت کرد.

جاستین ترودو در این باره گفت: کانادا در کنار زنان ایران با حمایت از تلاش آنها برای رسیدن به آزادی عاری از سرکوب ایستاده است.

جای پرسش و انتقاد است که آیا آقای ترودو پس از چهار ماه نمی بیند که این تنها زنان شجاع ایران نیستند که برای حقوق از دست رفته خود به پیکار با رژیم می پردازند بلکه همه ملت بپاخاسته ایران هستند که از مرد و زن و پیر و جوان مبارزه می کنند و آن هم نه تنها برای برداشتن حجاب اجباری بلکه برای برانداختن رژیم ملایان.

نخست وزیر کانادا ضمن محکوم کردن حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی توسط رژیم ملایان پس از سه سال روشن نساخت که چه زمانی دولت کانادا تصمیم خواهد گرفت که گروه تروریستی سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار دهد و چرا تاکنون فقط در حد گفتار این رژیم جنایتکار را محکوم کرده و چه زمان اقدام عملی انجام خواهد گرفت.

وی در ادامه سخنان خود از واژه ایران به جای رژیم ایران استفاده کرد که با اعتراض حاضران روبرو گردید و گفت خود را به رژیم ایران تغییر داد.

نخست وزیر کانادا اقدامات دولت کانادا را در راستای پاسخگو کردن رژیم ملایان دانست و گفت: ما از پا نخواهیم نشست و رژیم ایران را پاسخگو خواهیم کرد. این اولویت اصلی ما است.

این در حالی است که رژیم ملایان در درازای چهل  و سه سال حکمرانی خود در هیچ موردی از جنایات بسیارشان هیچگاه پاسخگو نبوده اند و تنها زمانی پاسخگو بوده اند که زور بر سر آنها بوده و با محکوم کردن گفتاری و بدون عمل به نظر نمی رسد بتوانند این رژیم جنایتکار را پاسخگو کنند.