تروریست های فلسطینی قصد ربودن اتومبیل یک بانوی اسرائیلی را داشتند. یک دختر ۱۴ ساله اسرائیل با چاقو مضروب شد

یک بانوی اسرائیلی که در کرانه باختری زندگی می کند، امروز (چهارشنبه) گفت که یک اتومبیل متعلق به فلسطینیان هنگام حرکت در جاده، راه را بر او بست و فردی با گرزن از آن پیاده شد که شیشه اتومبیل را شکست و می خواست وارد آن شود. بانوی اسرائیلی، با شهامت توانست فرد مهاجم را دفع کند و به سرعت از محل دور شود. یک دختر جوان نیز که در صندلی عقب اتومبیل نشسته بود، به وحشت دچار شد.

ارزیابی کارشناسان آن است که مهاجم قصد ربودن اتومبیل آن بانوی اسرائیلی را داشته و احتمالا یک گروه تروریستی می خواسته اند با کمک این اتومبیل، مسافران اسرائیلی در جاده ها را هدف تیراندازی قرار دهند.

بانوی اسرائیلی می گوید که در داخل اتومبیلی که راه را بر او بست، چند نفر دیگر نیز نشسته بودند، که احتمالا عضو شبکه تروریستی بوده اند که می خواستند پس از تسلط بر اتومبیلی که پلاک اسرائیلی دارد، رهسپار انجام یک اقدام تروریستی گردند.

همچنین بامداد امروز، یک دختر چهارده ساله اسرائیلی که در یکی از محله های مجاور بخش های عرب نشین زندگی می کند، از پشت سر هدف چند ضربه چاقو قرار گرفت و به طور سطحی زخمی شد. او در بیمارستان مورد درمان قرار گرفت، ولی نتوانست در مورد ضارب یا ضاربین توضیحی دهد. این محله اسرائیلی نشین در وسط دو محله عرب نشین در بخش جنوبی اورشلیم قرار دارد.