ترکیه، کشیش آمریکایی اندرو برانسون را آزاد کرد

دادگاهی در ترکیه امروز حکم آزادی کشیش آمریکایی، اندرو برانسون را صادر کرد.

دادگاه شهر ازمیر ترکیه، امروز آدینه، سه سال حبس برای کشیش آمریکایی برید ولی با استناد به اینکه این کشیش دو سال را در بازداشت و سپس در حبس خانگی بوده است و مدت زمان حکم را طی کرده است، حکم به آزادی او داد.

این شهروند آمریکایی به اتهام اقدام علیه دولت ترکیه و ارتباط با کودتای نافرجام دو سال پیش در آن کشور بازداشت شده بود. وی متهم بود که با شبکه فتح الله گولن در ارتباط است.

بازداشت این کشیش آمریکایی به بحرانی دیپلماتیک بین آمریکا و ترکیه تبدیل شده بود و آمریکا برای فشار آوردن به دولت ترکیه جهت آزادی شهروند خود، دست به تحریمهایی علیه شماری از مقامات دولت ترکیه و همچنین وضع تعرفه بر روی کالاهای وارداتی از آن کشور زده بود.

بنابر گزارشها، کشیش برانسون پس از آزادی به زودی از طریق آلمان رهسپار آمریکا  خواهد شد.

پرزیدنت ترامپ اندکی پیش از آزادی آقای برانسون، در توئیتر اعلام کرد که “کار فشرده ای برای آزادی او در جریان است” و سپس خبر آزادی او را اعلام کرد.