تسنیم: عربستان می گوید که اسرائیل اجازه سفر به زائران به مکه می دهد، ولی قطر نمی دهد

خبرگزاری تسنیم در تهران که دیدگاه های سپاه پاسداران ایران را بازتاب می دهد، از سخنان وزیر امور اسلامی عربستان سعودی ابراز خشم کرد که گفته بود “حتی اسرائیل به همه مسلمانان آن کشور امکان می دهد به زیارت حج بروند، ولی امیرنشین قطر این واجب اسلامی را از شهروندان خویش سلب کرده است”.

تسنیم این سخنان را نشان دیگری از نزدیک شدن عربستان سعودی به اسرائیل دانست. ولی تسنیم نیز می داند که این یک واقعیت است و اسرائیل آزادی همه مذاهب را تضمین می کند و در طول همه سال ها آن را به اثبات رسانیده است. ولی روح الله خمینی بود که مسلمانان ایرانی را از اجرای فریضه حج محروم کرد. زیرا از هنگامی که حکومت خواست این فریضه دینی را به یک کارزار تبلیغاتی و تهاجمی مبدل سازد، نه تنها بیش از پانصد زایر را به کشتن داد، بلکه اجرای مناسک حج از جانب مسلمانان ایرانی، مدت چند سال متوقف گردید.

پس، چه کسی اسلام ستیز است؟ اسرائیل و یا حکومت اسلامی ایران؟