تصاویر ماهواره ای: حادثه در یک سایت موشکی سپاه پاسداران، آتش سوزی نبود بلکه در اثر انفجار رخ داد

یک شرکت فیلمبرداری ماهواره ای در اسرائیل، با انتشار تصاویری از یک سایت موشکی متعلق به سپاه پاسداران، خبر داد که حادثه چهار روز پیش در یک سایت فعالیت های موشکی، در نتیجه آتش سوزی نبوده، بلکه انفجاری در آنجا رخ داده که هنوز چگونگی آن فاش نشده است. سپاه پاسداران بی آن که از نشانی آن مکان نام برد، ادعا کرد که حادثه، در اثر آتش سوزی بوده و سه تن آسیب دیده اند. چند روز بعد اعلام شد که دو تن جان باخته اند.

شرکت اسرائیلی “ایمج ستینگسل” که تخصص آن گرفتن عکس های ماهواره ای برای امور اطلاعاتی است، از جمله دو عکس منتشر ساخت که محل انفجار را پیش و پس از وقوع آن نشان می دهد و آسیبی که وارد آمده، به خوبی دیده می شود.

ساعاتی پس از وقوع حادثه، سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در سایتی به نام “گروه صنعتی شهید همت” رخ داده است.  ولی در تصاویر ماهواره ای که توسط شرکت اسرائیلی انتشار یافته، دیده می شود که دست کم یک سوم از ساختمان، در اثر این انفجار تخریب شده است.

آنانی که این حادثه را به حمله پهپادهای اسرائیلی و یا عواملی در درون آن سایت نسبت می دهند، می گوید که هدف، آسیب رساندن به برنامه های موشکی رژیم و در مکانی بوده که درباره آخرین پیشرفت های موشکی، تحقیقاتی در آنجا انجام می گرفته است.

با این همه، از روی عکس های انتشار یافته نمی توان تعیین کرد که آیا انفجار نتیجه عملیاتی از خارج از ساختمان، از قبیل حمله پهپادی بوده و یا توسط عواملی در داخل ساختمان صورت گرفته است.

ده سال پیش نیز یک انفجار شدید در یکی از مهمترین مراکز آزمایش های موشکی سپاه پاسداران رخ داد که آسیب سنگینی وارد ساخت و فرمانده سایت و شماری از اطرافیان او کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران با تهیه یک فیلم سریالی، ادعا کرد که این انفجار نتیجه خرابکاری عوامل اسرائیلی بوده است.

کارشناسان می گویند که این گونه عملیات، صنایع موشک سازی رژیم ایران را، برخلاف انفجار در مراکز اتمی، فلج نخواهد کرد و تاثیر آن جزیی ارزیابی می شود. ولی ممکن است در عین حال تهدیدی نسبت به حکومت ایران باشد که کشوری مانند اسرائیل، نه تنها برنامه های اتمی رژیم را دنبال می کند، بلکه پروژه های موشکی را نیز زیر نظر دارد و نسبت به آن حساسیت نشان می دهد.

کارشناسان توضیح داده می گویند که برنامه های اتمی رژیم ایران همانند زنجیری است که اگر یک حلقه آن پاره شود، کارآیی خود را از دست می دهد. ولی چنین ارزیابی، در مورد صنایع موشکی رژیم ایران که در ده ها نقطه کشور پراکنده است، صدق نمی کند.