تصمیم اسرائیل برای تخلیه یک خیمه گاه اعراب بیابانی در نزدیکی اورشلیم، بدستور دادگاه عملی می شود

خیمه گاه خان الاحمر که به دستور دادگاه باید برچیده شود

ارتش اسرائیل با انتشار فرمانی، به بیابانگردان عرب که د رنزدیکی یک شهرک اسرائیلی نشین در فاصله ده کیلومتری از شرق اورشلیم چادر برپا ساخته اند، دستور داد که طبق حکم دادگاه وظیفه دارند چادرها را برچیده و خانه های حلبی را تخلیه کنند و آن ناحیه را ترک گویند.

این خیمه گاه شامل یازده چادر و چند خانه حلبی می باشد که کمتر از صد نفر اعراب بیابانگرد در آن زندگی می کنند و دیوان عالی عدالت اسرائیل حکم داده که تخلیه آنان مانع قانونی ندارد.

اکنون بیش از سی سال است که ارتش اسرائیل برای برداشتن این خیمه گاه که در کنار جاده اصلی برپا شده و در فاصله کمی از شهرک “معله اَدُمیم” قرار دارد تلاش می کند. ولی دادگاه های اسرائیل همیشه علیه این تخلیه حکم صادر کرده بودند و مانع اجرای تخلیه می شدند.

با آن که سخن از یک خیمه گاه کوچک است و به هیچوجه یک “آبادی” محسوب نمی شود و هیچگونه تاسیسات رفاهی در آن وجود ندارد، بسیاری از کشورهای اروپایی به قصد اسرائیل برای دور ساختن آن بیابانگردان از آن محل، به شدت اعتراض کردند و حتی بحث را به شورای امنیت سازمان ملل کشاندند.

این اقدام در دفاع از چادرنشینانی که به طور غیرقانونی در محلی استقرار یافته اند، در حالی صورت می گیرد که دولت چین صدها هزار نفر مسلمان آن کشور را آواره ساخته و در برمه حدود هفتصد هزار نفر مسلمان از محل سکونت خود بیرون رانده شده اند و در سوریه کشتار مردمان ادامه دارد.

حقوقدانان می گویند که وظیفه شورای امنیت، طبق اساسنامه سازمان ملل، دفاع از صلح جهانی و رویارویی با خطراتی است که امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. معلوم نیست که چگونه برچیدن یازده چادر و انتقال اعراب بدوی به نقطه دیگر، ممکن است صلح دنیا را به خطر اندازد.