تصمیم جمهوری ارمنستان برای برپایی سفارتخانه در اسرائیل موجب ناخشنودی یک مقام رژیم ایران گردید

یک مقام سیاسی حکومت اسلامی ایران، به تصمیم جمهوری ارمنستان برای گشایش سفارتخانه در اسرائیل ابراز ناخشنودی زیاد کرد و آن را با روند دوستی بین رژیم ایران با دولت ایروان در تضاد دانست.

حسین امیرعبداللهیان، مشاور علی لاریجانی در امور بین المللی در اعتراض به این تصمیم ارمنستان گفت که چنین تصمیمی به مناسبات دوستی با ایران لطمه می زند و اقدام دوستانه ای محسوب نمی گردد.

امیرعبداللهیان که در گذشته معاون وزیر خارجه بود، تشکیلاتی برپا ساخته که “دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین” می نامد و خود را به عنوان دبیرکل این نهاد معرفی می کند.

مناسبات ارمنستان و حکومت اسلامی ایران در حدی دوستانه است که در جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بر سر ناحیه قره باغ علیا (ناگورنا کاراباخ) دولت تهران از دولت مسیحی ایروان در برابر دولت مسلمان و شیعه باکو جانبداری کرد. بر اساس همین واقعیت، اکنون امیرعبداللهیان هشدار می دهد که گسترش روابط ارمنستان با اسرائیل، ممکن است به روابط آن جمهوری با حکومت اسلامی ایران آسیب برساند.

مشاور لاریجانی در امور بین المللی ادعا کرده که ادامه مناسبات دوستی ارمنستان با ایران، عامل مهمی در راه حفظ ثبات و امنیت منطقه می باشد. او ابراز امیدواری کرد که دولت ایروان از تصمیم خود منصرف شود و آن را پس بگیرد.

آگاهان گفتند که معلوم نیست این اعتراض، از زبان مشاور رئیس مجلس، و نه از جانب سخنگوی وزارت خارجه و یا وزیر آن نهاد بیان می شود.