تصمیم قضات دیوان بین المللی کیفری، برای آغاز تحقیقات علیه اسرائیل، با خرسندی فلسطینیان و خشم اسرائیل روبرو شد

تصمیم دو تن از قضات دیوان بین المللی کیفری در لاهه، مبنی بر این که دادگاه برای رسیدگی به شکایات نهادهای فلسطینی علیه اسرائیل دارای صلاحیت می باشد، با خرسندی و شادمانی گروه های ترور فلسطینی و ابراز خشم دولت اسرائیل روبرو شد و همچنان بحث و جدل در مورد آن ادامه دارد.

حکومت خودگردان فلسطینی، که اکنون بیش از ده سال است از بازگشت به میز مذاکرات صلح با اسرائیل خودداری می ورزد، و همه تلاش های تروریستی آن علیه اسرائیل با واکنش قاطع روبرو گردیده و خنثی شده است، در سال های اخیر به شیوه تازه ای روی آورد و آن یاری طلبی از برخی سازمان ها و گروه های بین المللی بود که خود آن ها نیز هرگز نظر خوشی به اسرائیل نداشته اند.

در همین چارچوب بود، که حکومت خودگردان فلسطینی پنج سال پیش به دیوان بین المللی کیفری روی آورد و مدعی شد که اسرائیل در دو رشته عملیات دفاعی که علیه ترور فلسطینی در غزه انجام داده، مرتکب جنایات جنگی شده است.

علت آغاز هر دو رشته عملیات، حملات موشکی گسترده حماس از خاک غزه به سوی شهرها و آبادی های اسرائیل، به هدف کشتن شهروندان بود.

ولی نهادهای فلسطینی ادعا می کنند که اسرائیل در جریان این عملیات، موجب کشته شدن شماری از افراد غیرنظامی شده و از این رو باید به ارتکاب جنایات جنگی متهم گردد و به دادگاه بین المللی کشانده شود.

علت عمده کشته شدن افراد غیرنظامی آن بود که تروریست های حماس و سازمان های دیگر فاقد اونیفورم بودند و پشت سر افراد غیرنظامی و به ویژه زنان و کودکان سنگر می گرفتند و از آن جا به سوی سربازان اسرائیلی آتش می گشودند. چریک های فلسطینی همچنین از داخل مناطق مسکونی به مصاف ارتش اسرائیل آمده بودند و از پشت بام خانه ها و حتی از داخل خانه آن ها به سوی سربازان اسرائیلی آتش می گشودند. در چنین واقعیتی آسیب رسیدن به جان افراد غیرنظامی امری اجتناب ناپذیر است.

فلسطینی ها در شکایات خود به دیوان بین المللی کیفری، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم ساخته و از دیوان کیفری درخواست کردند به آن رسیدگی کند.

از آنجا که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به شکایات کشورها علیه کشورهای دیگر برپا شده، دادستان دیوان کیفری از قضات خواست حکم بدهند که آیا نواحی فلسطینی نشین جزو حوزه رسیدگی آن ها می باشد یا خیر.

در تن از قضات دیوان کیفری گفتند که برای امکان پذیر ساختن رسیدگی به این شکایت، سرزمین های غزه، کرانه باختری و شرق اورشلیم، به عنوان کشور مستقل فلسطینی شناخته می شوند و شکایت آن ها علیه اسرائیل قابل رسیدگی می باشد. قاضی سوم رای مخالف داد و گفت که کشوری به نام فلسطین هنوز برپا نشده است و چنین شکایتی در حوزه اختیارات دیوان بین الملی کیفری نمی گنجد.

بنیامین نتانیاهو و دیگر سران اسرائیل تصمیم آن دو قاضی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و دیوان کیفری را متهم ساختند که یک نهاد حقوقی نیست، بلکه تصمیمات سیاسی می گیرد و موجب خرسندی و گستاخی سازمان های تروریستی می شود که اسرائیل حق داشته در برابر تعرض آن ها از شهروندان خود دفاع کند.

ولی حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی از این تصمیم ابراز خرسندی بسیار کردند و این در صورتی که اگر دیوان کیفری به رسیدگی به اتهامات بپردازد، مسلما باید حملات موشکی حماس به سوی خاک اسرائیل به هدف کشتن زنان و کودکان را نیز محکوم بداند. ولی سخنگویان حماس امروز (یکشنبه) گفتند که حتی اگر چنین شود، آنان خرسند خواهند بود که اسرائیل در یک نهاد بین المللی مورد محکومیت قرار گیرد.

خود حقوقدانان وابسته به نهادهای بین المللی تایید می کنند که اسرائیل دارای یک تشکیلات بسیار قوی و مستقل حقوقی است و اگر سربازی جنایت جنگی مرتکب شده باشد و یا اگر فرماندهی بدون جهت دستور تیراندازی داده باشد، دادگاه اسرائیل با صداقت و عدالت به این شکایات رسیدگی خواهد کرد و از این رو، پناه آوردن فلسطینیان به یک نهاد بین المللی، تنها هدفش بدنام کردن اسرائیل است.

هنوز معلوم نیست که دادستان از چه هنگام تحقیقات خود را آغاز کند. حقوقدانان می گویند که بی تردید، دادستان باید علیه حماس نیز که با آغاز حملات موشکی علیه شهروندان اسرائیلی، عامل به راه انداختن دو رشته عملیات دفاعی اسرائیلی بوده، باید محاکمه و مجازات شود. ولی یک پیامد آن نیز در تنگنا قرار دادن سرباز اسرائیلی در شرایط جنگی است که در حساس ترین لحظات کشت و کشتار نیز باید هوشیار باشد اقدام خلافی انجام ندهد.

رهبران سیاسی اسرائیل می گویند که این گونه نهادهای بین المللی، اسرائیل را “دیوار کوتاه” می اندیشند و جنایات جنگی رژیم هایی مثل حکومت ایران و صدام اسد و فاجعه یمن را نادیده می گیرند، و تنها به سراغ اسرائیل می روند، زیرا می دانند که یک کشور قانونمند است و با سازمان های جهانی همکاری می کند و به آسانی زیر فشار قرار می گیرد.