به گزارش صدای آمریکا، برد شرمن عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در تظاهراتی که روز جمعه ۳۱ خرداد در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا توسط سازمان «جوامع ایرانیان آمریکایی» تدارک دیده شده بود، گفت امیدوار است روزی در ایران انتخابات آزاد و دموکراتیک با معیارهای استاندارد جهانی برگزار شود.

شرکت کنندگان در این تجمع، سپس به سمت کاخ سفید راهپیمایی کردند.