تظاهرات علیه نتانیاهو در چند نقطه اسرائیل ادامه دارد. وزیر امنیت داخلی، از احتمال خونریزی نگران است

تظاهرات در اسرائیل، علیه دولت بنیامین نتانیاهو، همچنان گسترده تر می شود و نگرانی هایی در حزب لیکود و وزیران وابسته به آن در کابینه به وجود آورده است.

شب گذشته (شنبه) هزاران نفر که اکثرا افراد جوان هستند، در چهار راه های چندین شهر و پل های هوایی چندین جاده کشور به تظاهرات گسترده دست زده و خواهان اعلام کناره گیری نتانیاهو از سمت نخست وزیری شدند.

یکی از تظاهراتی که چند صد نفر در آن شرکت کردند، در نزدیکی خانه شخصی نتانیاهو در شهر کیسریا در شمال اسرائیل بود. پلیس اسرائیل به موقع اطراف خانه را با موانع فلزی احاطه کرده بود تا تظاهرکنندگان نتوانند به آن جا نزدیک شوند.

پلیس اسرائیل می گوید که از نظر قوانین کشور، حق شهروندان برای برگزاری تظاهرات اعتراضی یک امر مقدس است و باید پلیس بیشترین تلاش خود را برای حمایت از آن به کار برد. از این رو حتی اجازه داده می شود که معترضین در برابر خانه و یا محل اقامت شخصیت های سیاسی به تظاهرات بپردازند و خشم و اعتراض خود را بیان کنند.

در عین حال، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، امیر اوحانو، امروز (یکشنبه) در مصاحبه ای ابراز نگرانی کرد که ادامه تظاهرات خشونت بار، ممکن است به خونریزی بیانجامد. اشاره او به درگیری فزاینده نیروهای انتظامی با تظاهرکنندگانی است که می خواهند دست به آشوب زده و نظم عمومی را مختل سازند تا اعتراض آنان تاثیر بیشتری داشته باشد.

در روزهای اخیر، طرفداران بنیامین نتانیاهو نیز در فاصله کمی از مخالفان مستقر می شوند و علیه آن ها شعار میدهند و پشتیبانی خود را از نخست وزیری نتانیاهو بیان می کنند. پلیس تلاش بسیار دارد که این دو گروه مخالف و موافق به هم نزدیک نشوند.

ولی امیر اوحایون وزیر امنیت داخلی ابراز نگرانی کرد که این وضع ممکن است موجب وقوع خونریزی شود. ولی او نیز تائید کرد که مخالفان دولت نتانیاهو نیز حق تظاهرات آزاد دارند – ولی در عین حال آن ها را متهم ساخت که شعارهای تندی علیه نخست وزیر به زبان می آورند.

اعتراض اصلی تظاهرکنندگان علیه نتانیاهو آن است که می گویند وی پس از آن که کیفرخواست صادر شد و محاکمه آغاز گردید، می بایست اعلام کناره گیری می کرد. ولی طبق قوانین اسرائیل، نخست وزیر تا روزی که حکم محکومیت او پس از گذراندن همه مراحل قانونی تایید نشده، می تواند به کار خود ادامه دهد.

جلسه سوم دادگاه نتانیاهو، حدود چهار ماه دیگر در اورشلیم برگزار خواهد شد.

یک رشته از تظاهرات هفته های اخیر در تل آویو و اورشلیم، توسط صاحبکاران و افرادی است ه شغل آزاد دارند و محدودیت های کورونایی به کسب آن ها آسیب جدی وارد آورده است.