تظاهرات مخالفان نتانیاهو ادامه دارد. پلیس هشت تن افراد افراطی را که قصد حمله به مخالفان داشتند بازداشت کرد

صدها تن از مخالفان بنیامین نتانیاهو، شب گذشته (پنجشنبه) یک بار دیگر در فاصله کمی از اقامتگاه نخست وزیر در اورشلیم گرد آمدند و با تظاهرات پر سروصدا خواهان کناره گیری او شدند. ولی این بار، پلیس اسرائیل با گروهی از جوانان افراطی که قصد پراکنده ساختن این تظاهرکنندگان را داشتند و ممکن بود علیه آن ها با خشونت رفتار کنند، قاطعیت بیشتری نشان داد و هشت تن از آنان را بازداشت کرد.

این افراد که سوگند خورده بودند از ادامه تظاهرات مخالفان نتانیاهو به هر قیمت شده جلوگیری خواهند کرد، دو شب پیش جوانان تظاهرکننده را مورد حمله قرار داده و شماری از آنان را مضروب ساختند، ولی پلیس اسرائیل در آن دخالتی نکرد.

این بی اعتنایی فرمانده پلیس اورشلیم نسبت به تظاهرکنندگانی که مورد حمله طرفداران نتانیاهو قرار گرفته بودند، موجب انتقاد شدید عمومی شد و حتی مقام ریاست جمهوری، پرزیدنت روبی ریولین نیز از آن به شدت انتقاد کرد. ولی شب گذشته، پلیس شدت عمل به خرج داد و به بازداشت شماری از طرفداران نتانیاهو دست زد که قصد داشتند به تظاهرکنندگان علیه نخست وزیر حمله برند.

افراد بازداشت شده عضو یک گروه از دوستداران یک تیم فوتبال اسرائیل هستند که خود را حامیان سوگند خورده نتانیاهو نیز توصیف می کنند و گروه خود را “لا فامیلیا” نام نهاده اند که یادآور اصطلاحی است که در مورد مافیا در ایتالیا به کار می رود.

در اسرائیل، آزادی تظاهرات یک حق مسلم است که مقامات پلیس وظیفه دارد امکانات آن را فراهم سازند و از یک سو اجازه ندهند که تظاهرکنندگان به آشوب دست بزنند، و همزمان، بگذارند کسی به تظاهرکنندگان حمله کند و به آن ها آسیب برساند.

پلیس از تظاهرکنندگان خواسته است که مقررات ایمنی از کورونا را رعایت کنند، ولی کمتر کسی در میان تظاهرکنندگان و یا مخالفان آن ها به این دستور، عمل کردند.

خشونت گرایان گروه موسوم به “لا فامیلیا” به گزارشگران و فیلمبرداران چند شبکه تلویزیونی اسرائیل نیز حمله بردند که این رفتار آن ها با نکوهش سراسری شخصیت های سیاسی و گروه های اجتماعی روبرو شد.