تعرضات از نوار غزه علیه اسرائیل ادامه دارد. نیروی هوایی اسرائیل به مسٔولان هوا کردن بادکنک های انفجاری آسیب رساند

در ماه های اخیر، خرابکاران فلسطینی هزاران بادکنک انفجاری و بادبادک آتش زا به سوی خاک اسرائیل به هوا کرده اند که خسارات مالی سنگینی وارد آورده است

در واکنش به ادامه تعرضات تروریستی از نوار غزه علیه اسرائیل، نیروی هوایی چند تن از فلسطینیانی را که در این نوع تعرض دست دارند، مورد حمله قرار داد. سخن از بادکنک هایی است که خرابکاران به زیر آن یک بسته مواد تخریبی نصب می کنند که با فرود آمدن در ا اسرائیل منفجر شوند و باعث خسارت یا آتش سوزی گردند.

در ماه های اخیر، خرابکاران فلسطینی هزاران بادکنک انفجاری و بادبادک آتش زا به سوی خاک اسرائیل به هوا کرده اند که خسارات مالی سنگینی وارد آورده است.

منابع خبری فلسطینی می گویند که در جریان این اقدام دفاعی اسرائیل، سه تن فلسطینی آسیب دیده اند. اسرائیل تا کنون برای پایان بخشیدن به این تعرض جدید فلسطینی، یعنی هوا کردن بادکنک ها و بادبادک ها به شیوه های مختلف دست زده که هیچ یک موجب قطع این روند نشده استو از چند روز پیش شیوه جدیدی به کار گرفته شده و آن، حمله به افرادی است که مسٔول هوا کردن بادکنک ها می باشند.

در اغتشاشاتی که دو شب پیش در طول خط مرزی اسرائیل با غزه روی داد، دو تن فلسطینی که جداره سیمی مرزی را پاره کرده و قصد تجاوز به داخل اسرائیل را داشتند، از پای درآمدند.