تقویت دیکتاتوری مطلق در چین: دوران تسلط رئیس جمهوری نامحدود می شود

دولت چین که در سال های اخیر می کوشید فضای سیاسی کشور را کمی بگشاید و به مردم آزادی های محدودی بدهد، اکنون یک بار دیگر به سوی دیکتاتوری کمونیستی گام بر می دارد.

کنگره خلق چین که تنها نیروی سیاسی حاکم بر حکومت است، اعلام داشت که به درخواست حزب کمونیست آن کشور، با تغییر دادن ماده ای در قانون اساسی،  محدودیتِ دوران خدمت رئیس جمهوری را باطل می کند و این انتخاب می تواند جنبه همیشگی بگیرد.

تا کنون رئیس جمهوری چین موظف بود پس از دو دوره پنج ساله کناره گیری کند. ولی با لغو این محدودیت، رئیس جمهوری کنونی، “شی جین پینگ” با لغو این محدودیت، از این پس به دیکتاتور پرقدرت چین مبدل می گردد و کسی قادر به مخالفت با وی نخواهد بود.

این تغییر در قانون اساسی چین در حالی صورت می گیرد که “شی حین پینگ” دور دوم ریاست جمهوری خود را حدود پنج سال دیگر، یعنی در سال ۲۰۲۳ به پایان می برد.

آگاهان می گویند که این بزرگترین دگرگونی در ساختار سیاسی چین در سال های اخیر می باشد.

به گفته آنان، برخی از ازادی های فردی که در سال های اخیر در چین رایج شد، در شکوفایی اقتصادی آن کشور نیز نقش داشت و اکنون اگر دیکتاتوری مطلق بازگشت کند، ممکن است پیشرفت اقتصادی نیز اسیب ببیند.

 

 

یک دیدگاه

  1. فرد چه ولی فقیه و چه پادشاه و چه قیصر و چه رئیس جمهور و چه هر نوع عنوان و لقب پیام آور دارای هیچ قدرت و اقتدار نخواهد بود مگر اینکه فقر فرهنگ و اقتصاد به عنوان دین پذیرفته بگردد حتی در چین بزرگ بدون دین ابراهیمی!

Comments are closed.