تقی رحمانی(همسر نرگس محمدی):جمهوری اسلامی نیروی معتقد دارد و آسان سقوط نمی کند.زنان در سال ۵۴ آزادی پوشیدن مانتو نداشتند.امروز آزادترند