تلاشگر شجاع ایرانی،سپیده قلیان: «همه زنان در زندان سیاسی بوشهر تهدید به تجاوز جنسی می شوند و به آن ها تجاوز می شود»

خانم سپیده قلیان پیکارگر شجاعی که به طور موقت و برای گذراندن مرخصی، از زندان بوشهر آزاد شده است، در دنباله افشاگری های خود درباره فجایعی که در آن زندان و زندان های دیگر حکومت می گذرد، فاش ساخت که تقریبا همه زنان و دخترانی جوانی که پایشان به زندان می رسید، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و از آنان هتک حرمت می شود و این در حالی که رژیم ادعا می کند پیرو آموزه های  اخلاقی اسلام است و آن را محترم می دارد.

خانم قلیان که به خاطر پیکار علیه ستمگری های رژیم به زندان افتاده و چندین بار محل زندان او را تغییر داده اند، در شبکه های اجتماعی گفت که زندان بوشهر مفهوم کامل “جهنم روی زمین” است.

یک بانوی زندانی در همان زندان نیز گوشه های دیگری از این جنایات رژیم علیه زنان را بیان کرد و از آزارهایی که بر او وارد آمده سخن گفت.

خانم سپیده قلیان در ادامه افشاگری های خود، درباره ابعاد تجاوز جنسی به زنان در زندان بوشهر و زندان های دیگر رژیم گفت: در بسیاری از موارد، زنان نه تنها مورد ضربات شدید باتوم و لگد قرار می گیرند، بلکه برای شکستن شخصیت و روحیه آنان، مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند.

خانم قلیان گفت که در مواردی که او با زندانبانان جر و بحث داشته، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و گفته اند اگر حرفی بزند و یا فریاد کند، زندانبانان و افراد سپاه پاسداران او را مورد تجاوز دسته جمعی قرار خواهند داد.

او فاش ساخت که رئیس زندان ها به نام حاج محمدی،بارها تلاش کرد او را به صیغه چند ساعته خود درآورد و کوشید با فرستادن هدیه هایی او را بفریبد، ولی به گفته خانم قلیان، هربار با جواب رد روبرو شد. او از جمله گفت که هربار زنان زندانی تقاضا می کردند که به خانواده آنان اجازه داده شود برایشان لباس بیاورند تا ناچار به خرید البسه نرخ بالا در فروشگاه زندان نشوند، به آن ها پیشنهاد می شد به صیغه موقت یک زندانی مرد و یا زندانبان در آیند.

او گفت یکی از شیوه های شکنجه و تلخ کردن زندگی بر زنان زندانی آن بود که آن ها حق سخن گفتن خصوصی با یکدیگر و حتی غذا خوردن از یک کاسه را نداشتند و اگر تخلف می کردند، شدیدا تنبیه می شدند.

خانم قلیان که چند بار به زندان های مختلفی فرستاده شده بود، در ادامه سخنان خود گفت که زندان بوشهر تنها زندانی در حکومت بود که وقتی زنان از بازجویی باز می گشتند، یا تهدید به تجاوز شده بودند و یا به آنان تجاوز شده بود.

بدین سان، حکومتی که تظاهر به عفت می کند و استفاده از حجاب را اجباری ساخته تا ظاهرا عفت و معصومیت زنان رعایت شود، سادیسم جنسی را علیه زنان سیاسی در زندان های خود در ابعاد گسترده شایع ساخته است.

افشاگری های خانم سپیده قلیان، که ممکن است به دنبال این افشاگری های خود، دوباره در ساعات آینده بازداشت شده و به زندان بازگردانیده شود، نه تنها نشان تحسین آمیز مقاومت در برابر ستم است، بلکه ثابت می کند که زنان ایران با قاطعیت به مبارزه ادامه می دهند و پیکار حقوقدان خانم نرگس محمدی در این زمینه نیز می تواند نشان دیگری باشد.