تلاش برای برپایی دولت آینده اسرائیل به کلاف سردرگم مبدل شده و امیدی نیست

از میان ۱۲۰ نماینده پارلمان، تنها ۵۵ کرسی از دولت نتانیاهو جانبداری می کنند. ولی از این نظر، حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس در موقعیت بدتری قرار دارد و تعداد احزاب طرفدار ان به ۵۳ کرسی می رسد

با پایان یافتن شنبه مقدس (امروز) بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع، تلاش های خود را برای برپایی دولت آینده از سر می گیرد. ولی اکثر آشنایان امور و حتی نزدیکان نخست وزیر ارزیابی می کنند که این تلاش بی نتیجه بماند و نتانیاهو کمتر از چهارهفته دیگر، این تکلیف را به پرزیدنت ریولین باز گرداند و به مقام ریاست جمهوری رسما اطلاع دهد که قادر به تشکیل کابینه نشده است.

البته پرزیدنت ریولین این اختیار را دارد که مهلت ماموریت نتانیاهو را دو هفته دیگر تمدید کند، ولی نزدیکان نخست وزیر می گویند که او درخواست تمدید نخواهد کرد.

از میان ۱۲۰ نماینده پارلمان، تنها ۵۵ کرسی از دولت نتانیاهو جانبداری می کنند. ولی از این نظر، حزب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس در موقعیت بدتری قرار دارد و تعداد احزاب طرفدار ان به ۵۳ کرسی می رسد.

با این همه، اگر نتانیاهو انصراف دهد، احتمال زیاد می رود که پرزیدنت ریولین، این بار گانتس را مامور تشکیل کابینه سازد و اگر با گذشت ۲۸ روز، او هم در این زمینه کامیاب نشد، مقام رئیس جمهوری از پارلمان خواهد خواست که فردی را معرفی کند که توانسته باشد از حمایت ۶۱ کرسی برخوردار گردد.

مقامات آبی و سفید ادعا می کنند که نتانیاهو، برای گریز از پرونده های سوء استفاده مالی، می خواهد کشور را به دور سوم انتخابات بکشاند. ولی در همان حال، بنی گانتس بر این باور است که وقتی امید لیکود برای تشکیل کابینه به یاس مبدل شود، آنگاه وی آسان تر خواهد توانست به تشکیل کابینه موفق شود. ولی معلوم نیست که این ارزیابی تا چه حد ممکن است به واقعیت بپیوندد.

قرار است کمتر از ده روز دیگر، دادستانی کل اسرائیل نشستی را برای شنیدن دفاعیات نتانیاهو در مورد سه پرونده ای که علیه او تشکیل شده، برگزار کند. نتانیاهو در آستانه این نشست، ده تن از حقوقدانان برجسته اسرائیل را برای دفاع از خود استخدام کرده است.

اگر توضیحات نتانیاهو و وکلای مدافع او در مورد این پرونده ها قانع کننده نباشد، دادستانی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد کرد.