تلاش برای دستگیری دو تروریست فراری ادامه دارد. احتمال دارد که یکی از آن ها توانسته باشد به کرانه باختری بگریزد

تلاش پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل برای دستگیری دو فراری باقیمانده از شش تروریستی که از زندان “گیلبوع” در شمال اسرائیل گریخته بودند امروز نیز در ابعاد گسترده ادامه یافت. ارزیابی می شود که یک تن از آن ها خود را به کرانه باختری رسانده و احتمالا می کوشد خود را به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در شهر جنین برساند.

در مورد فرد دوم، ارزیابی می شود که او همچنان در نقطه ای از خاک اسرائیل است و می کوشد مخفیگاه امنی برای خود بیاید. ولی از آن جایی که احتمال می رود او  خوراکی و امکانات در اختیار ندارد، هرچه زودتر شناسایی و بازداشت شود.

چهار تن از این فراریان در دو گروه دو نفره و در فاصله چند ساعت، در روزهای گذشته بازداشت شدند و اکنون بازپرسی فشرده ای از آنان جریان دارد. بازپرسان می خواهند بدانند که چگونه آن ها موفق به حفر دالان کوچکی شدند که از طریق آن توانستند بگریزند، و چه فرد یا افرادی به آنها کمک کرده اند و مسیر فرار آنها چگونه بوده و در خارج از زندان، چه کسانی به آنان یاری رسانده اند.

وکیلان مدافع این چهار تن، که دو حقوقدان پرتجربه اسرائیل هستند و یکی از آنان شهروند عرب این کشور است، در گفتگو با خبرنگاران گفتند که مقامات اجازه ملاقات با دستگیرشدگان را به آنان نداده اند. این وکلا ادعا کردند که فرار از زندان، یک جرم امنیتی نیست و  حتی در دوران بازپرسی نیز نباید آنان را از دیدار با موکلان خود محروم سازند. ولی به آن ها توضیح داده شده که سخن از زندانیان تروریست است که دست آن ها به خون چندین شهروند اسرائیلی آغشته است و این امر که آن ها چگونه توانسته اند از زندان بگریزند و با چه کسانی در خارج از زندان تماس گرفته اند، یک امر کاملا امنیتی و بسیار حساس است و اعتراض وکیلان، در این مورد قابل قبول نیست.

دو تن از چهار فراری دستگیر شده، به دنبال اطلاعاتی بازداشت شدند که یک خانواده عرب ساکن شهر ناصره در اختیار پلیس گذاشتند و با این اقدام وطن پرستی خود را نشان دادند. ولی سازمان های ترور این خانواده را به مرگ تهدید کرده اند و ادعا می کنند که آن ها به برادران فلسطینی خود خیانت کرده اند و باید کیفر آن را بپردازند.

پلیس اسرائیل این خانواده را مورد حمایت قرار داده و محل زندگی آنان را تغییر داده است. افراد خانواده هم ادعا کرده اند که در شب دستگیری، آن ها در یک ضیافت شرکت داشته اند  و بنابراین، سوءظن وارده، بی مورد است.

همچنین خبر رسیده اعراب شهروند اسرائیل در بیابان های جنوبی کشور که با داشتن شامه و حس بویایی قوی، قادر به ردیابی افراد و جانداران هستند، در خدمت ارتش،  به جستجوها پیوسته اند.

گروه های تروریستی این رفتار را خیانتکارانه توصیف کرده و تهدید به انتقام می کنند. همچنین سازمان های ترور در اردوگاه پناهندگان در شهر جنین در شمال کرانه باختری اعلام کرده اند که آماده نبرد هستد و اگر دو خرابکار باقیمانده، خود را به آن اردوگاه برسانند، در پناه افراد مسلح فلسطینی، از امن و امان برخوردار خواهند گردید.